Общозастрахователния пазар в България през 2022

Резултатът е 13% ръст на премийния приход от всички дейности, 22% ръст на премиен приход от дейности извън България и 12% ръст на премии от дейности в България.
Общозастрахователния пазар в България през 2022
Източник: Desislava Treneva - Senior Financial Professional

По данни на КФН 2022 година приключва с 2 987 660 371 лв. брутен премиен приход, в това число 318 804 196 лв. са премиен приход от дейности извън България, т.е. премийният приход от дейности в България е 2 668 856 175 лв.

Към края на 2021 година цифрите са 2 651 282 123 лв. брутен премиен приход, в това число 260 836 578 лв. са премиен приход от дейности извън България, т.е. премийният приход от дейности в България е 2 390 445 545 лв.

Това означава 13% ръст на премийния приход от всички дейности, 22% ръст на премиен приход от дейности извън Р България и 12% ръст на премии от дейности в България.

Премиите от дейности извън България са формирани от "ЗД ЕВРОИНС" АД и ЗК "ЛЕВ ИНС" АД.
Застрахователните компании, опериращи на пазара са 23. Подредба по премиен приход:

 1. ЗД "Евро инс" АД – 455 314 733 лв., в това число 190 943 108 лв. от дейности извън България.
 2. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД - 446 290 823 лв., в това число 63 594 197 лв. от дейности извън България
 3. ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД - 341 084 533 лв.
 4. ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане" - 297 363 632 лв.
 5. ЗАД "Армеец" - 234 583 913 лв.
 6. „ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД - 206 422 933 лв.
 7. Дженерали Застраховане АД - 194 682 657 лв.
 8. ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД -187 888 579 лв.
 9. ЗД "Бул инс" АД - 180 463 308 лв.
 10. ЗАД "Алианц България" - 174 246 458 лв.
 11. ЗК „УНИКА“ АД - 78 791 109 лв.
 12. "Групама" Застраховане - 44 768 557 лв.
 13. ЗАД „Асет Иншурънс” АД - 30 426 429 лв.
 14. Други 10 застрахователни компании с пазарен дял под 1%.

Застраховките с най-висок ръст в проценти

 • 142% ръст - Застраховка, Кражба, Грабеж, Вандализъм към Други щети на имущество – от 22 032 813 лв. през 2021 г. до 53 267 068 лв. през 2022 г. Ръстът е генериран предимно от ЗК "ЛЕВ ИНС" АД – от 2 653 372 лв. премии през 2021 г. до 31 281 874 лв. през 2022 г.
 • 119% ръст – Застраховка Товари по време на превоз – от 23 458 520 лв. през 2021 г. до 51 389 436 лв. през 2022 г. Ръстът е генериран предимно от "ЗД ЕВРОИНС" АД – от 2 016 886 лв. премии през 2021 г. до 20 825 585 лв. през 2022 г. Следващ резултат е на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД – от 8 693 954 лв. през 2021 г. до 12 444 265 лв. през 2022 г.
 • 113% - Застраховка Помощ при пътуване – от 74 557 214 лв. през 2021 г. до 158 641 585 лв. през 2022 г. Ръстът е генериран предимно от "ЗД ЕВРОИНС" АД – от 57 545 327 лв. през 2021 г. до 133199768 лв. премии през 2022 г.

ПЕЧАЛБА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

За целия пазар - 2022 г. – 178 068 хил. лв. 2021 г. – 180 124 хил. лв. - Спад – 1%

1.    ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД – от 40 585 хил. лв. през 2021 г. до 45 665 хил. лв. през 2022 г., 13% ръст.

2.    "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД – от 41 232 хил. лв. през 2021 г. до 43 610 хил. лв. през 2022 г., 6% ръст.

3.    ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД – от 9 056 хил. лв. през 2021 г. до 17 801 хил. лв. през 2022 г., 97% ръст.

4.    "Дженерали застраховане" АД – от 11 944 хил. лв. през 2021 г. до 15 615 хил. лв. през 2022 г., 31% ръст.

5.    ЗАД "Армеец" АД – от 7 661 хил. лв. през 2021 г. до 13 678 хил. лв. през 2022 г., 15% ръст.

6.    ЗАД "Алианц България" АД – от 15 520 хил. лв. през 2021 г. до 12 371 хил. лв., 20% спад.