ЗАД „Асет Иншурънс” АД

Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане
ЗАД „Асет Иншурънс” АД

ЗАД „Асет Иншурънс” АД е модерна, динамично развиваща се застрахователна компания, осигуряваща качествено обслужване и максимална степен на защита на интересите на застрахованите лица. Компания, която в случай на настъпване на застрахователно събитие, своевременно и справедливо обезщетява претърпените от клиентите й вреди. 

Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане, включващи както традиционни застраховки, така и много иновативни застрахователни продукти, разработени на базата на най-добрите водещи международни практики и същевременно отчитайки комплексно нуждите от застрахователна защита на всички свои бъдещи клиенти.

Със своето портфолио от над 40 застрахователни продукта,изцяло УЕБ базирани, ЗАД „Асет Иншурънс” АД е в състояние да отговори своевременно, адекватно на всички възникнали потребности в областта на общото застраховане чрез разработване на гъвкави, оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на всеки конкретен клиент.

Във фирмената политика на ЗАД „Асет Иншурънс” АД, са залегнали принципите на световните стандарти за качеството на клиентското обслужване в общото застраховане. Дружеството залага на високия професионализъм; на компетентността и коректността на специалистите и партньорите си с цел спечелване доверието на своите клиенти и за изграждане на взаимоизгодно сътрудничество в дългосрочен план.

адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 81-83

телефон: 02/904 77 00

факс: 02/904 77 11

e-mail: office@assetins.bg

уеб сайт: http://www.assetins.bg

 

Управление


Румен Бобев - Председател на Съвета на директорите

Милен Драгневски - Изпълнителен директор

Огнян Симеонов - Член на Съвета на директорите

Николай Борисов - Член на Съвета на директорите