ЗАД "Армеец"

ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България.
ЗАД "Армеец"

ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 60 години, „Химимпорт” АД  се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика - предимно в областта на транспорта и  финансите, както и в производствената сфера.

Към февруари 2012 г. „Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД  „Армеец”. Според ежегодната класация на в. Капитал през 2011 г. „Химимпорт” АД е категорично най-големият български холдинг за 2010 г. и заема първа позиция по рентабилност.

Повече информация за Химимпорт Холдинг ще намерите на www.chimimport.bg

управление: Изпълнителен директор адрес: гр. София 1000, ул.“Стефан Караджа” №2

телефон: 02/ 981 13 40, 987 17 93, 987 06 61

факс: 02/ 981 13 40, 987 17 93, 987 06 61

e-mail: support@armeec.bg;i nsis@armeec.bg

уеб сайт: http://armeec.bg/


КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Благоевград
  тел.: 073/ 88 01 37
  гр. Благоевград, ул.“Братя Китанови” №7

Бургас
  тел.: 056/ 84 28 29
  гр. Бургас, ул.”Константин Фотинов” № 1

Варна
  тел.: (052) 630 775
  гр. Варна, ул.”Радко Димитриев” № 35

Варна
  тел.: (052) 603 726
  гр. Варна, ул. "Кап. Петко Войвода" 13

Видин
  тел.: (094) 600 434
  гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 48

Велико Търново
  тел.: 062/600238
  ул. „Н. Габровски” № 42

Враца
  тел.: (092) 6 04 96
  гр. Враца, ул. „Кръстю Българията” № 7

Габрово
  тел.: 066/ 2 48 97
  гр. Габрово, ул. „Брянска” № 54

Гоце Делчев
  тел.: 0751/60964
  гр. Гоце Делчев ул. „Раковски” № 4

Добрич
  тел.: 058/602564
  ул. „Екзарх Йосиф” № 7

Дупница
  тел.: 0701/51151
  ул. „Хр.Ботев” № 21А

Казанлък
  тел.: 0431/63961
  бул.”Ал.Батенберг" № 43, офис 1 и 2

Кърджали
  тел.: 0361/65817
  ул. „Републиканска” № 47,

Ловеч
  тел.: 068/601791
  гр. Ловеч, бул. "България" 5, ет.1

Монтана
  тел.: 096/304305
  ул. „Граф Игнатиев” № 3a

Пазарджик
  тел.: 034/440474
  ул. „К. Величков” №1

Пазарджик
  тел.: 034/443090
  ул. „ Ал. Стамболийски” № 18

Перник
  тел.: 076/672090
  ул. „Юрий Гагарин” бл.

Перник
  тел.: 076/601100
  ул. „Кракра” № 61

Плевен
  тел.: 064/ 3 05 31
  гр. Плевен, ул.”Данаил Попов” №7

Плевен
  тел.: 064/822010
  ул. „Кирил и Методий” № 18

Пловдив
  тел.: 032/622402; 633061
  ул. „Менделеев” №2А

Пловдив
  тел.: 032/638565
  ул. „Цариброд” №2 /Джумаята/

Разград
  тел.: 084/660638
  ул. „Бели Лом” № 36, ет. 1, ап. 1

Русе
  тел.: 082/834377
  гр. Русе, пл.”Св. Троица” №10

Самоков
  тел.: 0722/66194
  ул. „Житна чаршия” № 1

Сандански
  тел.: 0746/32808; 0746/33130
  ул. „Македония” № 55

Смолян
  тел.: 0301/63937
  ул. „Димитър Благоев” №1

Силистра
  тел.: 086/821675
  гр. Силистра, ул."Раковска" №3

Сливен
  тел.: 044/662962
  гр. Сливен, ул.”Цар Освободител” №11

Стара Загора
  тел.: 042/601378
  ул. „Генерал Гурко” № 58, ет. 2

Стара Загора
  тел.: 042/ 62 33 03
  гр. Стара Загора, ул.”Методи Кусев” №7

София
  тел.: 02/9811112; 9815554
  гр. София 1000, ул.”Гурко” №21

София
  тел.: 02/4894502
  кв. „Овча купел”, ул. „Месечинка” № 5-7, ет.2, офис 2

София
  тел.: 02/8598341
  бул. „Гоце Делчев” № 31 бл.76

София
  тел.: 02/8701340
  кв. „Изток”,ул. „Райко Алексиев” № 46А

София
  тел.: 02/ 9635032
  бул. „Драган Цанков” № 2

София
  тел.: 02/8626011
  кв. „Лозенец”, ул. „Стоян Михайловски” № 26, партер

София
  тел.: 02 / 9867784
  ул. "Хаджи Димитър" №9-11

София
  тел.: 02/9744336
  жк „Младост”1, бул.”Андрей Сахаров” № 14Б

София
  тел.: 02/ 951 62 55
  бул. „Витоша” № 71, вх. 1, ет.1

София
  тел.: 02/9797011
  бул. „Шипченски проход” 2, бл.40 вх.А ет.1

София
  тел.: 02/8703038
  кв. „Изток”, ул.”Ж. Кюри” № 17, бл.156-2

София
  тел.: 02/8662596
  кв. „Лозенец” ул.”Кр.Сарафов” № 30, ет.1

София
  тел.: 02/9819660
  кв. „Възраждане”,ул.”Отец Паисий” № 22

София
  тел.: 02/8686133
  кв.”Лозенец”, ул. “Хр.Смирненски” № 78

Търговище
  тел.: 0601/61606
  ул. „Васил Левски” № 2

Хасково
  тел.: 038/ 2 25 84
  гр. Хасково, ул.”Булаир” №2 - ГВК

Шумен
  тел.: 054/884102
  ул. „Патлейна” № 10

Ямбол
  тел.: 046/661167
  Ямбол ул. „Страхил Войвода” № 44, ет. 4, офис 1

 

Изпълнителни директори

ЗАД „Армеец“ има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителния съвет. Управителният съвет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.


Надзорен съвет

Председател:

„Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членовe:

 Доц. д-р Иванка Данева
„Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги Константинов, Сава Стойнов, Тихомир Атанасов и Георги Костов

 

Управителен съвет

Председател:

Александър Керезов

Членове:

Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Вася Кокинова, Валентин Димов, Галин Горчев

 

Представляващи

Изпълнителни директори:

Александър Керезов
Миролюб Иванов
Константин Велев
Диана Манева
Вася Кокинова

 

Акционери:

Към 30 юни 2016 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Акционерният капитал е разпределен, както следва:

  1. „ЦКБ Груп “ ЕАД - 85.02%
  2. „Нико Комерс“ АД - 2.16%
  3. „Инвест Кепитъл“ АД - 2.10%
  4. “Химимпорт” АД - 8.98%
  5.  други миноритарни акционери