ЗАД "Армеец"

ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България.
ЗАД "Армеец"

ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 60 години, „Химимпорт” АД  се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика - предимно в областта на транспорта и  финансите, както и в производствената сфера.

Към февруари 2012 г. „Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД  „Армеец”. Според ежегодната класация на в. Капитал през 2011 г. „Химимпорт” АД е категорично най-големият български холдинг за 2010 г. и заема първа позиция по рентабилност.

Повече информация за Химимпорт Холдинг ще намерите на www.chimimport.bg

управление: Изпълнителен директор адрес: гр. София 1000, ул.“Стефан Караджа” №2

телефон: 02/ 981 13 40, 987 17 93, 987 06 61

факс: 02/ 981 13 40, 987 17 93, 987 06 61

e-mail: support@armeec.bg;i nsis@armeec.bg

уеб сайт: http://armeec.bg/

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Благоевград  тел.: 073/ 88 01 37  гр. Благоевград, ул.“Братя Китанови” №7

Бургас  тел.: 056/ 84 28 29  гр. Бургас, ул.”Константин Фотинов” № 1

Варна  тел.: (052) 630 775  гр. Варна, ул.”Радко Димитриев” № 35

Варна  тел.: (052) 603 726  гр. Варна, ул. "Кап. Петко Войвода" 13

Видин  тел.: (094) 600 434  гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 48

Велико Търново  тел.: 062/600238  ул. „Н. Габровски” № 42

Враца  тел.: (092) 6 04 96  гр. Враца, ул. „Кръстю Българията” № 7

Габрово  тел.: 066/ 2 48 97  гр. Габрово, ул. „Брянска” № 54

Гоце Делчев  тел.: 0751/60964  гр. Гоце Делчев ул. „Раковски” № 4

Добрич  тел.: 058/602564  ул. „Екзарх Йосиф” № 7

Дупница  тел.: 0701/51151  ул. „Хр.Ботев” № 21А

Казанлък  тел.: 0431/63961  бул.”Ал.Батенберг" № 43, офис 1 и 2

Кърджали  тел.: 0361/65817  ул. „Републиканска” № 47,

Ловеч  тел.: 068/601791  гр. Ловеч, бул. "България" 5, ет.1

Монтана  тел.: 096/304305  ул. „Граф Игнатиев” № 3a

Пазарджик  тел.: 034/440474  ул. „К. Величков” №1

Пазарджик  тел.: 034/443090  ул. „ Ал. Стамболийски” № 18

Перник  тел.: 076/672090  ул. „Юрий Гагарин” бл.

Перник  тел.: 076/601100  ул. „Кракра” № 61

Плевен  тел.: 064/ 3 05 31  гр. Плевен, ул.”Данаил Попов” №7

Плевен  тел.: 064/822010  ул. „Кирил и Методий” № 18

Пловдив  тел.: 032/622402; 633061  ул. „Менделеев” №2А

Пловдив  тел.: 032/638565  ул. „Цариброд” №2 /Джумаята/

Разград  тел.: 084/660638  ул. „Бели Лом” № 36, ет. 1, ап. 1

Русе  тел.: 082/834377  гр. Русе, пл.”Св. Троица” №10

Самоков  тел.: 0722/66194  ул. „Житна чаршия” № 1

Сандански  тел.: 0746/32808; 0746/33130  ул. „Македония” № 55

Смолян  тел.: 0301/63937  ул. „Димитър Благоев” №1

Силистра  тел.: 086/821675  гр. Силистра, ул."Раковска" №3

Сливен  тел.: 044/662962  гр. Сливен, ул.”Цар Освободител” №11

Стара Загора  тел.: 042/601378  ул. „Генерал Гурко” № 58, ет. 2

Стара Загора  тел.: 042/ 62 33 03  гр. Стара Загора, ул.”Методи Кусев” №7

София  тел.: 02/9811112; 9815554  гр. София 1000, ул.”Гурко” №21

София  тел.: 02/4894502  кв. „Овча купел”, ул. „Месечинка” № 5-7, ет.2, офис 2

София  тел.: 02/8598341  бул. „Гоце Делчев” № 31 бл.76

София  тел.: 02/8701340  кв. „Изток”,ул. „Райко Алексиев” № 46А

София  тел.: 02/ 9635032  бул. „Драган Цанков” № 2

София  тел.: 02/8626011  кв. „Лозенец”, ул. „Стоян Михайловски” № 26, партер

София  тел.: 02 / 9867784  ул. "Хаджи Димитър" №9-11

София  тел.: 02/9744336  жк „Младост”1, бул.”Андрей Сахаров” № 14Б

София  тел.: 02/ 951 62 55  бул. „Витоша” № 71, вх. 1, ет.1

София  тел.: 02/9797011  бул. „Шипченски проход” 2, бл.40 вх.А ет.1

София  тел.: 02/8703038  кв. „Изток”, ул.”Ж. Кюри” № 17, бл.156-2

София  тел.: 02/8662596  кв. „Лозенец” ул.”Кр.Сарафов” № 30, ет.1

София  тел.: 02/9819660  кв. „Възраждане”,ул.”Отец Паисий” № 22

София  тел.: 02/8686133  кв.”Лозенец”, ул. “Хр.Смирненски” № 78

Търговище  тел.: 0601/61606  ул. „Васил Левски” № 2

Хасково  тел.: 038/ 2 25 84  гр. Хасково, ул.”Булаир” №2 - ГВК

Шумен  тел.: 054/884102  ул. „Патлейна” № 10

Ямбол  тел.: 046/661167  Ямбол ул. „Страхил Войвода” № 44, ет. 4, офис 1

 

Изпълнителни директори

ЗАД „Армеец“ има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителния съвет. Управителният съвет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

Надзорен съвет

Председател:

„Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

Членовe:

 Доц. д-р Иванка Данева„Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги Константинов, Сава Стойнов, Тихомир Атанасов и Георги Костов

 

Управителен съвет

Председател:

Александър Керезов

Членове:

Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Вася Кокинова, Валентин Димов, Галин Горчев

 

Представляващи

Изпълнителни директори:

Александър КерезовМиролюб ИвановКонстантин ВелевДиана МаневаВася Кокинова

 

Акционери:

Към 30 юни 2016 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Акционерният капитал е разпределен, както следва:

  1. „ЦКБ Груп “ ЕАД - 85.02%
  2. „Нико Комерс“ АД - 2.16%
  3. „Инвест Кепитъл“ АД - 2.10%
  4. “Химимпорт” АД - 8.98%
  5.  други миноритарни акционери