ЗД "Бул инс" АД

ЗД „БУЛ ИНС“ АД се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането.
ЗД "Бул инс" АД

ЗД „БУЛ ИНС“ АД се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането. Компанията е лицензирана през 1998 година по тогавашния Закон за застраховането, който оставя на пазара само 25 от всички регистрирани 130 застрахователя.

Компанията стартира с едва 27 служителя, а към днешна дата те надхвърлят 300 в цялата страна.

ЗД „БУЛ ИНС“ АД има регионално покритие с офиси в цялата страна и се гордее със собствена информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес.

Компанията разполага с капитал от 44,5 млн. лева и може да се похвали с положителен финансов резултат през изминалите години, както и с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар.

Кредитеният рейтинг на ЗД „БУЛ ИНС“ АД е “iBBB+”,”ia-2”, присъден от Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Според дaннитe oт двaнaдeceтoтo издaниe нa изcлeдвaнeтo нa ЅееNеwѕ Тор 100 ЅЕЕ, през 2018 година ЗД „БУЛ ИНС“ АД се отличава като най-бързо развиващата се компания в застрахователния сектор на Югоизточна Европа.  

Вече 25 години ЗД „БУЛ ИНС“ АД гради доверие в бизнеса като коректен и надежден партньор на своите клиенти. В своята дейност Компанията съчетава консервативната застрахователна традиция с модерната концепция за развитие и стремеж към иновации.

управление: Петрозар Петков - Председател на Съвета на директорите и Генерален директор

адрес: София - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87

телефон: (02) 968 19 70, 968 19 71;

факс: (02) 91 981 111

e-mail: headoffice@bulins.com

уеб сайт: http://www.bulins.com

 

Кратка история на ЗД БУЛИНС АД – лидер в автомобилното  застраховане

 • Общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.
 • Лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.
 • Капитал 28.5 млн. лева
 • Положителен финансов резултат през годините, реализирана печалба
 • Презастрахователна защита, гарантирана чрез договори с утвърдени презастрахователи
 • Кредитен рейтинг “iBBB+”,”ia-2”
 • Утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар
 • Нова модерна организация за ликвидиране на щетите
 • Въведена нова информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес, без аналог на българския застрахователен пазар
 • Доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти

Управление на дружеството

Съвет на директорите:

Петрозар Петков - Председател на Съвета на директорите                                      

Доц. Стоян Проданов - Член на Съвета на директорите

Евгения Тасова - Член на Съвета на директорите

 

Членство на ЗД БУЛ ИНС АД

 • Асоциация на българските застрахователи
 • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
 • Международен институт за клинични изследвания - ICR
 • Български национален застрахователен ядрен пул за застраховане на АЕЦ „Козлодуй” по „Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда”
 • Корпоративна социална отговорност - инициативи на ЗД БУЛ ИНС АД
 • Благотворителност – подпомагане на сираци, болни и социално слаби деца
 • Опазване на културното и историческо наследство
 • Подпомагане на спортни прояви, олимпийски спортни федерации и спортисти
 • Екологични проекти

Клонова мрежа на ЗД БУЛ ИНС

 1. Централно управление
 2. Девет клона на дружеството в София
 3. Регионални клонове във всички български регионални центрове
 4. Над 420 висококвалифицирани служители, разпределени по дирекции и специализирани направления
 5. Широка мрежа от над 628 застрахователни агенти и 286 лицензирани застрахователни брокери, работещи по договори с БУЛ ИНС АД

Постигнатите добри резултати и увеличението на брутните премийни приходи се дължат преди всичко на професионалните умения и положените усилия от страна на служителите.

Застрахователни продукти, които дружеството предлага:

 • Застраховка на МПС, без релсови превозни средства - Автокаско;
 • Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на МПС”;
 • Застраховка „Разни финансови загуби”;
 • Застраховка „Щети на имущество”;
 • Застраховка на товари по време на превоз - Карго;
 • Застраховка „Помощ при пътуване с осигурен асистанс”;
 • Застраховка „Злополука”;
 • Застраховка „Обща гражданска отговорност”;
 • Застраховка „Пожар и природни бедствия”;
 • Застраховка „Заболяване”;
 • Застраховка „Кредити”.

 

Дейността на ЗД БУЛ ИНС АД се осъществява от:

Централно управление, пет клона на дружеството в София, регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Сливен, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Смолян, Ловеч, Габрово, Търговище, Враца, Добрич, Шумен, Разград, Видин, Силистра, Монтана, Дупница, Перник, Ямбол, Ботевград, Велинград.

Всички офиси са свързани помежду си посредством оптична връзка в реално време. В тях работят над 314 висококвалифицирани служители, разпределени по дирекции и специализирани направления.

Дружеството е изградило широка мрежа от над 528 застрахователни агенти и 205 лицензирани застрахователни брокери, които работят по договори с БУЛ ИНС.

Централно Управление

София - 1407

 бул. “Джеймс Баучер” 87

тел: (02) 968 19 70, 968 19 71;

факс: (02) 91 981 111

e-mail: headoffice@bulins.com

Клонова мрежа:

София - 1000,

ул. “Лавеле” 19,

тел: (02) 935 98 88; 935 98 70;

факс: (02) 980 49 92;

e-mail: sofia@bulins.com

Варна
ул.Дунав №2
052/664 562
varna@bulins.com; varna@bulins.eu;

Пловдив

ул. Хан Пресиян 13

032/ 945 721

plovdiv@bulins.com; plovdiv@bulins.eu;

Русе

ул. Ангел Кънчев 25

082/ 87 50 40

ruse@bulins.com; ruse@bulins.eu;

Кърджали

ул. Тутракан №3

0361/84 999

kurjali@bulins.com; kardjali@bulins.eu;

Враца

бул. Демокрация 23

092/622 640

vraca@bulins.com; vraca@bulins.eu;

Плевен

ул. Данаил Попов 9

064/807 887

pleven@bulins.com; pleven@bulins.eu;

Благоевград

ул. Иван Михайлов 58

073/882 610

blagoevgrad@bulins.com; blagoevgrad@bulins.eu;

Пазарджик

ул.Каймак Чалан №4-6

034/460 460

pazarjik@bulins.com; pazardjik@bulins.eu;

Добрич

ул. Любен Каравелов № 15

058/601 584

dobrich@bulins.com; dobrich@bulins.eu;

Дупница

ул. Иван Вазов 5

0701/514 81

dupnica@bulins.eu;

Перник

ул. Кирил и Методий 23 (Бизнес комплекс Елена)

076/60 80 31

pernik@bulins.com; pernik@bulins.eu;

Велико Търново

бул. България №7, ет.1

062/600 391

velikoturnovo@bulins.com; tarnovo@bulins.eu;

Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 144

042/65 44 77

starazagora@bulins.com; stzagora@bulins.eu;

Сливен

ул. Ниш №6

044/62 24 70

sliven@bulins.com; sliven@bulins.eu;

Ямбол

ул. Стефан Стамболов 1-А (улицата зад хотел Кабиле)

046/66 43 65

qmbol@bulins.com; jambol@bulins.eu;

Хасково

ул. Марин Дринов 4

038/624 017

bulins_hs@abv.bg; haskovo@bulins.eu;

Видин

ул. Цар Александър II №23

094/601 499

vidin@bulins.com; vidin@bulins.eu;

Монтана

пл. Жеравица 1, к-с Житомир

096/ 306 630

montana@bulins.eu;

Смолян

ул.Бузлуджа №11

0301/ 62 795

smolqn@bulins.com; smolian@bulins.eu;

Ловеч

пл. Тодор Кирков (до закрития мост, в Младежки дом)

068/601 623

lovech@bulins.com; lovech@bulins.eu;

Силистра

ул. Добрич 2

086/832 383

silistra@bulins.com; silistra@bulins.eu;

Габрово

ул. Орловска 111 (Спортна зала Орловец)

066/804 113

gabrovo@bulins.com; gabrovo@bulins.eu;

Шумен

бул. Симеон Велики №46г

054/830 853

shumen@bulins.com; shumen@bulins.eu;

Търговище

ул.Трети март № 1

060/161 608

targovishte@bulins.com; targovishte@bulins.eu;

Разград

ул. Паркова 4

084/660262

razgrad@bulins.com; razgrad@bulins.eu;

Бургас

ул. Гео Милев № 14

056/845 828

burgas@bulins.com; burgas@bulins.eu;

Велинград

ул. Юндола № 6

0359/585 57

velingrad@bulins.eu;

Ботевград

ул. 17-ти ноември № 3

0723/5065

bulins@botevgrad.com; botevgrad@bulins.eu;