ЗД "Евро инс" АД

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год.
ЗД "Евро инс" АД

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  обхваща над 63 броя застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

От създаването си "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Дружеството разполага със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  има представителства в над 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи".

През 2014 г. ЕВРОИНС е определено за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2013г на традиционните награди "Най-добър застраховател на годината” организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

През 2007 г. ЕВРОИНС е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  бе обявено за Застраховател на 2009 г. на традиционна церемония "Автомобил на годината".

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е регистрирано в края на 1996 год. През декември  2005 г. Комисията за финансов надзор вписа компанията в Регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите на Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  на Българската фондова борса стартира официално на 31 януари 2006. Free float-ът надхвърля 23 %.

Основен акционер в " Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е Еврохолд България АД чрез Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд България АД в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове.

Организационна структура

Надзорен съвет

 • Виолета Даракова - Председател на Надзорния Съвет
 • Ради Георгиев - Член на Надзорния Съвет
 • Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен - Член на Надзорния Съвет


Управителен съвет

 1. Петър Аврамов - Председател на Управителния Съвет и Главен изпълнителен директор
 2. Йоанна Христова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 3. Антон Пиронски - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 4. Румяна Бетова  - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 5. Велислав Христов - Член на Управилния Съвет


Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд  в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове. Част от структурата на ЕИГ са:

 • Евроинс Румъния Застраховане - Презастраховане АД
 • Евроинс Осигурување АД Скопје
 • Евроинс - Здравно осигуряване" АД

 

управление: Петър Аврамов

адрес: 1592 София, бул. Христофор Колумб №43

телефон: 02/ 965 15 25

факс: 02/ 965 15 26

e-mail: office@euroins.bg

уеб сайт: http://euroins.bg/

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Айтос
  тел.: 0558/ 20 32
   гр. Айтос, ул. "Славянска" 92

Асеновград
  тел.: 0331/ 65 091
   гр. Асеновград, ул. Трети март" 19

Белене
  тел.: 0658/ 26 970
   гр. Белене, бул. "България" 20

Белоградчик
  тел.: 0936/ 34 16
   гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис" 28

Благоевград
  тел.: 073/ 880 460
   гр. Благоевград, ул. "Д-р Хр. Татарчев" 15

Ботевград
  тел.: 0723/ 60 141
   гр. Ботевград, пл. "Незнаен войн" 7, оф.3

Бургас
  тел.: 056/ 845 860
   гр. Бургас, ул. "Славянска" 75, ет.1

Бургас
  тел.: 056/ 845 823
   гр. Бургас, ул. "Антим I" 9

Бургас
  тел.: 056/ 801 229
   гр. Бургас, ул. "Александровска" 137

Бургас
  тел.:
   гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" 32

Варна
  тел.: 052/ 601 115
   гр. Варна, бул. "Съборни" 40, ет.2

Варна
  тел.: 052/ 630 763
   гр. Варна, ул. "Цар Симеон" 36

Велико Търново
  тел.: 062/ 644 446
   гр. Велико Търново, ул. "Армалийска" 6

Велико Търново
  тел.: 062/ 622 003
   гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 19

Велинград
  тел.: 0359/ 52 276
   гр. Велинград, ул. "М. Папарков" 24

Видин
  тел.: 094/ 600 460
   гр. Видин, ул. "Цар Александър II" 12

Враца
  тел.: 092/ 621 594
   гр. Враца, бул. "демокрация" 17

Габрово
  тел.: 066/ 26 732 т.
   гр. Габрово, ул. "Петко Каравелов" 10

Горна Оряховица
  тел.: 0618/ 60 135
   гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" 10

Гоце Делчев
  тел.: 0751/ 20 873
   гр. Гоце Делчев, ул. "Христо Ботев" 16

Добрич
  тел.: 058/ 604 797
   гр. Добрич, ул. "Васил Левски" 4

Дулово
  тел.: 0855/ 24 01
   гр. Дулово, ул. "Д-р Николай Русев" 2

Дупница
  тел.: 0701/ 50 280
   гр. Дупница, ул. "Никола Лазарков" 6

Елхово
  тел.: 0478/ 88 252
   гр. Елхово, ул. "Търновска" 2, ет.3

Етрополе
  тел.: 0720/ 37 22
   гр. Етрополе, бензиностанция ЕТРООЙЛ, бул. "Партизанска" 1

Казанлък
  тел.: 0431/ 63 677
   гр. Казанлък, ул. "Христо Ботев" 32

Карлово
  тел.: 0335/ 99 981
   гр. Карлово, ул. "Ал. Стамболийски" 14

Кърджали
  тел.: 0361/ 36 560
   гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 25

Кюстендил
  тел.: 078/ 50 952
   гр. Кюстендил, бул. "България" 25

Ловеч
  тел.: 068/ 601 880
   гр. Ловеч, бул. "България" 31

Лом
  тел.: 0971/ 64 000
   гр. Лом, ул. Славянска" 9

Малко Търново
  тел.: 05952/ 41 13
   гр. Малко Търново, Закрит общински пазар

Монтана
  тел.: 096/ 300 881
   гр. Монтана, ул. "Трети март" 53

Несебър
  тел.: 0554/ 45 710
   гр. Несебър, х-л Месембрия

Павликени
   гр. Павликени, ул. "Бузлуджа" 16

Пазарджик
  тел.: 034/ 443 050
   гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" 20

Панагюрище
   гр. Панагюрище, ул. "20-ти Април", ГУМ - телевизия Астра Пан

Панагюрище
   гр. Панагюрище, ул. "Г. Бенковски" 7, ет.2

Перник
  тел.: 076/ 603 600
   гр. Перник, ул. "Петко Каравелов" 1/3

Петрич
  тел.: 0745/ 60 653
   гр. Петрич, ул. "Славянска" 6

Пещера
  тел.: 0350/ 76 21
   гр. Пещера, пл. "българия", Търговски комплекс

Пирдоп
  тел.: 07181/ 58 24
   гр. Пирдоп, ул. "Ал. Стамболийски" 3

Плевен
  тел.: 064/ 839 388
   гр. Плевен, бул. "Д. Попов" 18, ет.3

Пловдив
  тел.: 032/ 632 821
   гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" 25

Пловдив
  тел.: 032/ 621 691
   гр. Пловдив, бул. "Източен" 80, офис 403

Поморие
  тел.: 0596/ 23 926
   гр. Поморие, ул. "Солна" 64

Попово
  тел.: 0608/ 25 926
   гр. Попово, бул. "България" 46

Първомай
  тел.: 0336/ 28 47
   гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови"

Разград
  тел.: 084/ 66 10 23
   гр. Разград, ул. "Н. Й. Вапцаров" 4

Русе
  тел.: 082/824 017
   гр. Русе, ул. Борисова" 12

Русе
  тел.: 082/83-49-07; 83-65-33; мобилни
   гр. Русе, ул. "Александровска" 87, ет.2 /над бившата сладкарница КУБА/

Самоков
  тел.: 0722/ 66 888
   гр. Самоков, ул. "Проф. Васил Захариев" 1

Свищов
  тел.: 0631/ 60 400
   гр. Свищов, ул. "Цар Освободител" 23, ет.2

Севлиево
  тел.: 0675/ 47 06
   гр. Севлиево, ул. "Пенчо Славейков" 8

Силистра
  тел.: 086/ 22 106
   гр. Силистра, ул. Раковска" 8

Сливен
  тел.: 044/ 37 595; 044/ 623 100
   гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" 18

Смолян
  тел.: 0301/ 63 425
   гр. Смолян, ул. Грудьо Войвода" 1

София
  тел.: 02/214-277
   София-13ж-к "Света Троица", бл. 303 Б, бх. Б, ет.5

София
  тел.: 02/ 865 51 61
   гр. София, бул. "Васил Левски" 42, ет.1

София
  тел.: 02/ 953 27 72
   гр.София, ул. "Бузлуджя" 52, ет.1

София
  тел.: 02/ 981 28 21
   гр. София, ул. "Триадица" 6

София
  тел.: 02/63994521
   гр. София, ул. "Жулио Кюри" 20, ст. 210

София
  тел.: 02/ 971 23 97
   гр. София, ул. "Николай Коперник" 28-30

София
  тел.: 02/ 81206
   гр. София, бул. "Найчо Цанов" 172, ет.3

София
  тел.: 02/ 980 97 10
   гр. София, ул. "Света София" 8

София
  тел.: 02/ 987 64 25
   гр. София, бул. "Мария Луиза" 35

София
  тел.: 02/ 946 17 96
   гр. София, бул."Цариградско шосе" 9

София
  тел.: 02/ 988 45 44
   гр. София, бул. Васил Левски" 89, ет.1

София
  тел.: 02/ 852 71 74
   гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 75, ет.2

София
  тел.: 02/ 954 98 76
   гр. София, бул. "Витоша" 96А

София
  тел.: 02/ 963 13 25
   гр. София, ул. "Кирил Видински" 4

София
  тел.: 02/ 975 50 35
   гр. София, ж.к. Младост 4, бл.409, вх.6

София
  тел.: 02/ 958 23 07
   гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Ворино" 5

София
  тел.:
   гр. София, бул. "Гоце Делчев", бл.2, вх. Д

Стамболийски
  тел.: 0889/ 410 551
   гр. Стамболийски, ул. "Иван Вазов" 65

Стара Загора
  тел.: 042/ 620 614
   гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" 61, Бизнес център "Калина", ет.3

Стара Загора
  тел.: 042/ 27 204
   гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 97

Троян
  тел.:
   гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" 28

Трявна
  тел.: 098/ 546 500
   гр. Трявна, ул. "Цар Калоян" 26

Търговище
  тел.: 0601/ 67 364
   гр. Търговище, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 7

Хасково
  тел.: 038/602 438
   гр. Хасково, пл. "Градска болница" 1, Търговски комплекс "21 век", ет.4

Шумен
  тел.: 054/ 55 101
   гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" 82

Ямбол
  тел.: 046/ 663 244
   гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" 6