ЗД "Евро инс" АД

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год.
ЗД "Евро инс" АД

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  обхваща над 63 броя застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

От създаването си "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Дружеството разполага със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  има представителства в над 87 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи".

През 2014 г. ЕВРОИНС е определено за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” за 2013г на традиционните награди "Най-добър застраховател на годината” организиран от Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски”  и  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

През 2007 г. ЕВРОИНС е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  бе обявено за Застраховател на 2009 г. на традиционна церемония "Автомобил на годината".

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е регистрирано в края на 1996 год. През декември  2005 г. Комисията за финансов надзор вписа компанията в Регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите на Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  на Българската фондова борса стартира официално на 31 януари 2006. Free float-ът надхвърля 23 %.

Основен акционер в " Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  е Еврохолд България АД чрез Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд България АД в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове.

Организационна структура

Надзорен съвет

 • Виолета Даракова - Председател на Надзорния Съвет
 • Ради Георгиев - Член на Надзорния Съвет
 • Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен - Член на Надзорния Съвет

Управителен съвет

 1. Петър Аврамов - Председател на Управителния Съвет и Главен изпълнителен директор
 2. Йоанна Христова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 3. Антон Пиронски - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 4. Румяна Бетова  - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор
 5. Велислав Христов - Член на Управилния Съвет

Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд  в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове. Част от структурата на ЕИГ са:

 • Евроинс Румъния Застраховане - Презастраховане АД
 • Евроинс Осигурување АД Скопје
 • Евроинс - Здравно осигуряване" АД

 

управление: Петър Аврамов

адрес: 1592 София, бул. Христофор Колумб №43

телефон: 02/ 965 15 25

факс: 02/ 965 15 26

e-mail: office@euroins.bg

уеб сайт: http://euroins.bg/

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Айтос  тел.: 0558/ 20 32   гр. Айтос, ул. "Славянска" 92

Асеновград  тел.: 0331/ 65 091   гр. Асеновград, ул. Трети март" 19

Белене  тел.: 0658/ 26 970   гр. Белене, бул. "България" 20

Белоградчик  тел.: 0936/ 34 16   гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис" 28

Благоевград  тел.: 073/ 880 460   гр. Благоевград, ул. "Д-р Хр. Татарчев" 15

Ботевград  тел.: 0723/ 60 141   гр. Ботевград, пл. "Незнаен войн" 7, оф.3

Бургас  тел.: 056/ 845 860   гр. Бургас, ул. "Славянска" 75, ет.1

Бургас  тел.: 056/ 845 823   гр. Бургас, ул. "Антим I" 9

Бургас  тел.: 056/ 801 229   гр. Бургас, ул. "Александровска" 137

Бургас  тел.:   гр. Бургас, ул. "Д-р Нидер" 32

Варна  тел.: 052/ 601 115   гр. Варна, бул. "Съборни" 40, ет.2

Варна  тел.: 052/ 630 763   гр. Варна, ул. "Цар Симеон" 36

Велико Търново  тел.: 062/ 644 446   гр. Велико Търново, ул. "Армалийска" 6

Велико Търново  тел.: 062/ 622 003   гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 19

Велинград  тел.: 0359/ 52 276   гр. Велинград, ул. "М. Папарков" 24

Видин  тел.: 094/ 600 460   гр. Видин, ул. "Цар Александър II" 12

Враца  тел.: 092/ 621 594   гр. Враца, бул. "демокрация" 17

Габрово  тел.: 066/ 26 732 т.   гр. Габрово, ул. "Петко Каравелов" 10

Горна Оряховица  тел.: 0618/ 60 135   гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" 10

Гоце Делчев  тел.: 0751/ 20 873   гр. Гоце Делчев, ул. "Христо Ботев" 16

Добрич  тел.: 058/ 604 797   гр. Добрич, ул. "Васил Левски" 4

Дулово  тел.: 0855/ 24 01   гр. Дулово, ул. "Д-р Николай Русев" 2

Дупница  тел.: 0701/ 50 280   гр. Дупница, ул. "Никола Лазарков" 6

Елхово  тел.: 0478/ 88 252   гр. Елхово, ул. "Търновска" 2, ет.3

Етрополе  тел.: 0720/ 37 22   гр. Етрополе, бензиностанция ЕТРООЙЛ, бул. "Партизанска" 1

Казанлък  тел.: 0431/ 63 677   гр. Казанлък, ул. "Христо Ботев" 32

Карлово  тел.: 0335/ 99 981   гр. Карлово, ул. "Ал. Стамболийски" 14

Кърджали  тел.: 0361/ 36 560   гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 25

Кюстендил  тел.: 078/ 50 952   гр. Кюстендил, бул. "България" 25

Ловеч  тел.: 068/ 601 880   гр. Ловеч, бул. "България" 31

Лом  тел.: 0971/ 64 000   гр. Лом, ул. Славянска" 9

Малко Търново  тел.: 05952/ 41 13   гр. Малко Търново, Закрит общински пазар

Монтана  тел.: 096/ 300 881   гр. Монтана, ул. "Трети март" 53

Несебър  тел.: 0554/ 45 710   гр. Несебър, х-л Месембрия

Павликени   гр. Павликени, ул. "Бузлуджа" 16

Пазарджик  тел.: 034/ 443 050   гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" 20

Панагюрище   гр. Панагюрище, ул. "20-ти Април", ГУМ - телевизия Астра Пан

Панагюрище   гр. Панагюрище, ул. "Г. Бенковски" 7, ет.2

Перник  тел.: 076/ 603 600   гр. Перник, ул. "Петко Каравелов" 1/3

Петрич  тел.: 0745/ 60 653   гр. Петрич, ул. "Славянска" 6

Пещера  тел.: 0350/ 76 21   гр. Пещера, пл. "българия", Търговски комплекс

Пирдоп  тел.: 07181/ 58 24   гр. Пирдоп, ул. "Ал. Стамболийски" 3

Плевен  тел.: 064/ 839 388   гр. Плевен, бул. "Д. Попов" 18, ет.3

Пловдив  тел.: 032/ 632 821   гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" 25

Пловдив  тел.: 032/ 621 691   гр. Пловдив, бул. "Източен" 80, офис 403

Поморие  тел.: 0596/ 23 926   гр. Поморие, ул. "Солна" 64

Попово  тел.: 0608/ 25 926   гр. Попово, бул. "България" 46

Първомай  тел.: 0336/ 28 47   гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови"

Разград  тел.: 084/ 66 10 23   гр. Разград, ул. "Н. Й. Вапцаров" 4

Русе  тел.: 082/824 017   гр. Русе, ул. Борисова" 12

Русе  тел.: 082/83-49-07; 83-65-33; мобилни   гр. Русе, ул. "Александровска" 87, ет.2 /над бившата сладкарница КУБА/

Самоков  тел.: 0722/ 66 888   гр. Самоков, ул. "Проф. Васил Захариев" 1

Свищов  тел.: 0631/ 60 400   гр. Свищов, ул. "Цар Освободител" 23, ет.2

Севлиево  тел.: 0675/ 47 06   гр. Севлиево, ул. "Пенчо Славейков" 8

Силистра  тел.: 086/ 22 106   гр. Силистра, ул. Раковска" 8

Сливен  тел.: 044/ 37 595; 044/ 623 100   гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" 18

Смолян  тел.: 0301/ 63 425   гр. Смолян, ул. Грудьо Войвода" 1

София  тел.: 02/214-277   София-13ж-к "Света Троица", бл. 303 Б, бх. Б, ет.5

София  тел.: 02/ 865 51 61   гр. София, бул. "Васил Левски" 42, ет.1

София  тел.: 02/ 953 27 72   гр.София, ул. "Бузлуджя" 52, ет.1

София  тел.: 02/ 981 28 21   гр. София, ул. "Триадица" 6

София  тел.: 02/63994521   гр. София, ул. "Жулио Кюри" 20, ст. 210

София  тел.: 02/ 971 23 97   гр. София, ул. "Николай Коперник" 28-30

София  тел.: 02/ 81206   гр. София, бул. "Найчо Цанов" 172, ет.3

София  тел.: 02/ 980 97 10   гр. София, ул. "Света София" 8

София  тел.: 02/ 987 64 25   гр. София, бул. "Мария Луиза" 35

София  тел.: 02/ 946 17 96   гр. София, бул."Цариградско шосе" 9

София  тел.: 02/ 988 45 44   гр. София, бул. Васил Левски" 89, ет.1

София  тел.: 02/ 852 71 74   гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" 75, ет.2

София  тел.: 02/ 954 98 76   гр. София, бул. "Витоша" 96А

София  тел.: 02/ 963 13 25   гр. София, ул. "Кирил Видински" 4

София  тел.: 02/ 975 50 35   гр. София, ж.к. Младост 4, бл.409, вх.6

София  тел.: 02/ 958 23 07   гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Ворино" 5

София  тел.:   гр. София, бул. "Гоце Делчев", бл.2, вх. Д

Стамболийски  тел.: 0889/ 410 551   гр. Стамболийски, ул. "Иван Вазов" 65

Стара Загора  тел.: 042/ 620 614   гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" 61, Бизнес център "Калина", ет.3

Стара Загора  тел.: 042/ 27 204   гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 97

Троян  тел.:   гр. Троян, ул. "Ген. Карцов" 28

Трявна  тел.: 098/ 546 500   гр. Трявна, ул. "Цар Калоян" 26

Търговище  тел.: 0601/ 67 364   гр. Търговище, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 7

Хасково  тел.: 038/602 438   гр. Хасково, пл. "Градска болница" 1, Търговски комплекс "21 век", ет.4

Шумен  тел.: 054/ 55 101   гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" 82

Ямбол  тел.: 046/ 663 244   гр. Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" 6