Дженерали Застраховане АД

Притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.
Дженерали Застраховане АД

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group. Дженерали Застраховане АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия. 

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

Дженерали Застраховане АД оперира на българския пазар от 2006 г. Общият брутен премиен приход на компанията към края на 2020 г. е над 170 млн. лева, което отрежда пазарен дял от 7,69% и шесто място.  Компанията притежава собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център, който е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите, осигурявайки им висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика.  

управление: Данчо Данчев

адрес: 1504 София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” 68

телефон: (02) 9267 111

факс: (02) 9267 112

e-mail: information@generali.bg

уеб сайт: http://www.generali.bg

КЛОНОВА МРЕЖА

Прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната,  дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите на компанията и изпълняване на поетите към тях ангажименти. Клиентите ни могат да използват услугите и продуктите на компанията в над 130 офиса в цялата страна, както и 16 ликвидационни центъра  в цялата страна. Нашите продукти се предлагат от над 550 застрахователни агенти и над 250 застрахователни брокери.