Тема:

Асоциация на българските застрахователи (АБЗ)

1 - 5 резултата от 39 общо

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

26 фев. 2024 | 14:43

Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 20,46 на сто спрямо 31.12.2022 г.

26 фев. 2024 | 10:00

Полезната за потребителите информация е събрана в практическо ръководство, достъпно на сайта на АБЗ

12 дек. 2023 | 10:00

Партньори в инициативата са Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), „Национална полиция“ – МВР и Гаранционния фонд (ГФ)

15 ноем. 2023 | 11:00

Въвеждат системата "бонус-малус" за застрахователите

17 окт. 2023 | 07:40