ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД

През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон. От 1999 г. тя  е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.
ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД

Булстрад е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове  застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон. От 1999 г. тя  е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.

За покриването на  специфични нужди на своите клиенти ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” учредява  няколко  дъщерни компании:

През 1994 г. – Булстрад  Живот АД за различни видове застраховки "Живот".
През 1998 г. – "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.
През 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2007 г. на Булстрад Здраве АД,  за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.
През Април 2009 г. – Булстрад Здраве АД е преименувано Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп АД.
През юли 1999 г. e подписан договор за продажба на 31% от акциите на ЗПАД БУЛСТРАД  на Ти Би Ай Ейч Груп. В рамките на следващите  седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придобива  97%  от  капитала на Булстрад.

В средата на месец април 2007 се финализирана сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.

Финансовата стабилност на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Наши партньори са  чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re,  Lloyd's Underwriters и други.

През годините ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации. 

Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.

EIRB London (Брокери)

Лойдов брокер. Чрез нея дружеството осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.

управление: Недялко Чандъров адрес: гр. София, ул. “Позитано” 5

телефон: (359 2) 9856-610

факс: (359 2) 9856-103

уеб сайт: http://www.bulstrad.bg

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Берковица
  тел.: 0953/23-64
   гр. Берковица, ул. “Александровска” №10, (Битов комбинат)

Благоевград
  тел.: 073/3 50 67, 3 50 33
   гр. Благоевград, ул. “Аргир Манасиев” №2

Ботевград
  тел.: 0723/21-22
   гр. Ботевград, ул. "17-ти ноември" №3

Бургас
  тел.: 056/84-19-47, 84-70-71, 84-70-70, 84-70-80
   гр. Бургас , ул. “Успенска” №8

Бяла
  тел.: 08121/27-29
   гр. Бяла, ул. “Стефан Стамболов”, бл. Колю Фичето

Бяла Слатина
  тел.: 0915/25-36
   гр. Бяла Слатина, ул. "Захари Стоянов" №12

Варна
  тел.: 052/601012, 630630
   гр. Варна, ул. “д-р Заменхоф” №20

Велико Търново
  тел.: 062/62-59-80
   гр. Велико Търново, ул. “Цар Калоян” №12

Велинград
  тел.: 0359/2-40-87
   гр. Велинград, пл. "Фонтаните" 1

Видин
  тел.: 094/4-11-66
   гр. Видин, ул. “Екзарх Йосиф” №23

Враца
  тел.: 092/2-44-29
   гр. Враца, ул. “Стоян Калъчев” №6

Габрово
  тел.: 066/3-90-10
   гр. Габрово, ул. “Емануил Манолов” № 9

Силистра
  тел.: 086/2-38-60
   гр. Силистра, ул. “Стефан Караджа” №19

Гоце Делчев
  тел.: 0751/2-41-43
   гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоана" №29, бл. В, ет. 1

Димитровград
  тел.: 0391/5-41-69
   гр. Димитровград, бул. “Трети март” №1, партер, офис 101

Добрич
  тел.: 058/4 84 91, 4 43 84
   гр. Добрич, ул. "Иван Пенаков" №15, вх. Б

Бяла Слатина
  тел.: 0915/25-36
   гр. Бяла Слатина, ул. "Захари Стоянов" №12

Казанлък
  тел.: 0431/2-44-08
   гр. Казанлък, ул. “Розова долина” №3, ет. I, ап. 4

Карлово
  тел.: 0335/64-22
   гр. Карлово, пл. "20-ти юли" №12, ет. II

Кремиковци
  тел.: 945/4-25-60
   Кремиковци, кв. Ботунец, ЦУ Кремиковци АД

Кърджали
  тел.: 0361/3-71-55
   гр. Кърджали, ул. "Волга" №4

Кюстендил
  тел.: 078/2-20-16
   гр. Кюстендил, пл. “Демокрация” №1, ет. IV

Ловеч
  тел.: 068/2 20 86, 2 58 34, 4 40 61
   гр. Ловеч, бул. "България" бл. 49, Спартак-1, ПК33

Лом
  тел.: 0971/2-25-56
   гр. Лом, ул. "Дунавска" №37

Монтана
  тел.: 096/4-10-61
   гр. Монтана, бул. “3-ти март” №3

Пазарджик
  тел.: 034/44 60 86, 44 34 14
   гр. Пазарджик, ул. “Яворов" №6

Панагюрище
  тел.: 0357/7164
   гр. Панагюрище, ул. "Г. Бенковски" №3

Перник
  тел.: 076/60-02-74
   гр. Перник, ул. "Черешово топче" №2

Петрич
  тел.: 0745/2 51 80, 2 17 71
   гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” №21

Плевен
  тел.: 064/2-11-11
   гр. Плевен, ул. “Дойран” №110

Пловдив
  тел.: 032/65-30-04, 65-30-05,65-30-09
   гр. Пловдив, ул. "Ибър" №23а, ет. I

Разград
  тел.: 084/4-41-82
   гр. Разград, ул. “Бузлуджа” №2, ст. 207 НТС

Разлог
  тел.: 0747/65-81
   гр. Разлог, пл. "Преображение" №5, п.к. 55

Русе
  тел.: 082/22-58-86
   гр. Русе, ул. “Славянска” №9

Самоков
  тел.: 0722/2-53-75
   гр. Самоков, ул. "Васил Левски" - Дом на армията

Сандански
  тел.: 0746/2-86-77
   гр. Сандански, ул. “Воден” №1

Свищов
  тел.: 0631/3-11-63
   гр. Свищов, ул. “Цар Освободител” №10

Сливен
  тел.: 044/2 92 54, 2 48 54
   гр. Сливен, ул. “Раковски” №23

Смолян
  тел.: 0301/3-30-54
   гр. Смолян, бул. "България" №75

София
  тел.: 02/911-75-12
   гр. София, Технически център, ул."Хъшове" №1-А

София
  тел.: 02/985-6-264, 985-6-116, 9856-118
   Генерална агенция София, пл. "Позитано" №5

София
  тел.: 02/981-17-85, 981-62-29, 981-82-42
   Генерална агенция София, бул. "Цар Освободител" №6

Стара Загора
  тел.: 042/5 61 15, 3 80 97, 2 25 91
   гр. Ст. Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов” №103, ет. I

Троян
  тел.: 0670/3 -14 -19
   гр. Троян, ул. “Раковска” №53

Търговище
  тел.: 0601/2 73 60, 2 57 80
   гр. Търговище, пл."Свобода", хотел Мизия, ет. III

Хасково
  тел.: 038/2-54-97
   гр. Хасково, ул. "Сан Стефано" №3, ет. II

Шумен
  тел.: 054/4-61-60
   гр. Шумен, ул. "Презвитер Григорий" №10, ет. I, вх. Б

Ямбол
  тел.: 046/6-40-06
   гр. Ямбол, ул. “Търновска" №58 вх. А, ап. 80


ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД

“Булстрад“ - застрахователно и презастрахователно акционерно дружество е основано на 31 юли 1961г. като първото акционерно дружество в България и оттогава развива всички застрахователни и презастрахователни дейности, като авиационно и морско застраховане, в което дружеството има водещо място на българския застрахователен пазар, карго застраховане, имуществено застраховане, застраховане на МПС, строителномонтажни рискове, лично застраховане и други.

В работата си ние поддържаме връзки с редица водещи застрахователни и презастрахователни компании от Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Италия, САЩ, Япония и Скандинавските страни, с които развиваме дългогодишни взаимоотношения.

От 1967г. в Лондон е учредена с наше основно участие фирмата European Reinsurance Brokers, чрез която дружеството ни осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари.

През 1994 г. ЗПАД “Булстрад” учредява “Булстрад-живот” АД, специализирано в областта на животозастраховането, а през 2003г. “Булстрад - Здравно осигуряване” АД, специализирано в извършване на здравноосигурителни услуги.

ПАЗАРНА ПОЗИЦИЯ

Базирайки се на богатия опит, традицията и международния си авторитет, ЗПАД ”БУЛСТРАД” заема вече трета поредна година водещото място на българския застрахователен пазар.

“Булстрад” е първото и единственото застрахователно дружество, преминало границата от 100 милиона лева брутен премиен приход.

Резултатите за изминалото първо тримесечие на 2004 година потвърждават лидерската ни позиция.

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

Застраховките на ЗПАД “Булстрад” се отличават с гъвкавост и с перфектна насоченост към пазара. Наред с традиционните продукти, предлагани на корпоративните клиенти, отскоро дружеството развива изключително успешна гама застраховки, предназначени за граждани.

Най-добър пример в това отношение е застраховката “Домашно имущество”, спечелила наградата “Финансов продукт на 2003 г.” на Международното финансово изложение “Пари, банки и инвестиции”. Емблематични за ЗПАД “Булстрад” за тази година станаха продуктите “Булстрад Бонус Каско” и “Булстрад Каско Експрес”.

КЛОНОВА МРЕЖА

За посрещане нуждите на все повече клиенти и защита на техните интереси през периода 1992-2003г. ЗПАД “Булстрад” разшири и продължава да разширява клоновата си мрежа в страната. Към днешна дата дружеството разполага с 13 генерални агенции, 40 агенции, 66 застрахователни центъра и 59 представителства в цялата страна, които предлагат богато разнообразие от застраховки, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации. Наши клиенти са редица авторитетни учреждения, фирми и предприятия от цялата страна.

Акционери на ЗПАД Булстрад

Винер Щетише Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп / Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group (Vienna Insurance Group)/

Виена Иншурънс Груп е водещата австрийска застрахователна група в Централна и Източна Европа. В международен план, групата спада към пазарните лидери в този район.
Извън основния пазар в Австрия, Виена Иншурънс Груп има дъщерни компании в Албания *, България, Германия, Грузия, Хърватия, Лихтенщайн, Македония*, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чешката Република, Турция*, Унгария, Украйна и Беларус. Освен това в Италия и Словения са разкрити клонове.
 
Към Виена Иншурънс Груп в Австрия, наред с ВИНЕР ЩЕТИШЕ Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп, спадат Донау Ферзихерунг, Банк Аустриа Кредитанщалт Ферзихерунг и Юнион Ферзихерунг. Освен това има и участия във Вюстенрот Ферзихерунг и Шпаркасен Ферзихерунг.
В Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, България, Албания* и Грузия Виена Иншурънс Груп  се числи към пазарните лидери.

Ти Би Ай Ейч Сървисиз Груп Н.В." (TBIH N.V.)

Другият акционер на ЗПАД “Булстрад” принадлежи към  TBIH Financial Services Group NV (TBIH).

TBIH е финансова група с регистрация в Холандия, чиято основна цел е реализиране, придобиване и активно управление на инвестиции във финансовия сектор на Централна и Източна Европа. Дейността на TBIH първоначално беше съсредоточена в застрахователното и пенсионно дело, предимно в държавите от Балканския регион. От края на 2001г. TBIH създаде нова дъщерна компания TBIF Financial Services BV с цел разширяване на спектъра от финансови услуги: лизинг, управление на активи, ипотечно и потребителско кредитиране и други.

Дейността на TBIH в България е групирана в два сегмента:

Сегмент «ФИНАНСОВИ УСЛУГИ» 

 • „Ти Би Ай Инвест” АД
 • „Ти Би Ай Кредит” АД
 • „Ти Би Ай Лизинг” АД
 • „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” АД


Сегмент «ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ»

 • ЗПАД „Булстрад”
 • ЗАД „Булстрад Живот”
 • „Ти Би Ай Здравно Осигуряване” АД
 • ПОК „Доверие”


Управление на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Надзорен съвет

Петер Хьофингер - Председател

Членове:

 1. Вернер Матула
 2. Йосеф Айгнер
 3. Йосеф Бихлер
 4. Атанас Кънчев
 5. Антон Станков

Управителен съвет

 1. Недялко Чандъров - Председател на УС и главен изпълнителен директор
 2. Кристоф Рат - Зам. председател на УС и изпълнителен директор
 3. Иво Груев - Член ва УС и изпълнителен директор
 4. Пламен Шинов -Член на УС и изпълнителен директор
 5. Иван Иванов -Член на Управителния съвет
 6. Светла Несторова - Член на Управителния съвет

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД