Тема:

Комисията за финансов надзор (КФН)

1 - 5 резултата от 20 общо

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

05 юли 2024 | 08:00

Подобно голямо понижение на ОЛП в рамките на един месец не е имало от 2009 г.

02 юли 2024 | 07:40

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2024 г. е 10 430.4 млн. евро (10.3% от БВП). Спрямо края на април 2023 г. (9555 млн. евро, 10.2% от БВП) той нараства с 875.5 млн. евро (9.2%).

01 юли 2024 | 08:00

Институциите трябва да ги защитят като приложат закона

01 фев. 2024 | 15:10