ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане"

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г.
ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане"

Белгийската КВС Груп е най-голямата банково-застрахователна група в България. Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. Те предлагат пълния спектър от финансови услуги, включително лизингови, управление на активи и факторинг.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група КВС от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ разработиха десетки иновативни услуги в продуктовото портфолио и обслужването на клиенти, които налагат както чрез отлично развита търговска мрежа, така и чрез дигитални решения, налични в електронния портал на компанията

Управителен съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД

  • Коста Чолаков е председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 г.
  • Бистра Василева е Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“ в ДЗИ, част от KBC Group.
  • Дияна Стойнова е Главен търговски директор, член на Управителния съвет на ДЗИ. от октомври 2013 г. 
  • Иван Ганчев е член на Управителния съвет на ДЗИ и Изпълнителен директор „Финанси и риск“.

управление: Коста Чолаков

адрес: гр. София 1000, ул. “Георги Бенковски” № 3

телефон: 02/981 57 99

факс: 02/987 45 33

e-mail: general.ins@dzi.bg

уеб сайт: http://www.dzi.bg

 

КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

Стара Загора
  тел.: 042 / 610-721
   гр. Стара Загора 6000 бул. "М. М. Кусев" № 31

София
  тел.: 02/987-57-99
   София 1000 бул."Цар Освободител" №6

Смолян
  тел.: 0301/270-46
   гр. Смолян 4700 бул. "България" №2

Сливен
  тел.: 044/226-50
   гр. Сливен 8800 ул. "Цар Освободител" №4

Силистра
  тел.: 086/237-36
   гр. Силистра 7500 ул. "Цар Шишман" №5

Севлиево
  тел.: 0675/730-44
   гр. Севлиево 5400 ул. "Ст. Пешев" №50

Своге
  тел.: 0726/20-29
   гр. Своге 2260 ул. "Ал. Стамболийски" №2

Свищов
  тел.: 0631/221-25
   гр. Свищов 5250 ул. "Цар Освободител" №6

Свиленград
  тел.: 0379/26-25
   гр. Свиленград 6500 бул. "България" №61

Сандански
  тел.: 0746/23-55
   гр. Сандански 2800 пл. "Македония" №51

Самоков
  тел.: 0722/266-63
   гр. Самоков 2000 пл. "З. Зограф" №1

Русе
  тел.: 082/222-643
   гр. Русе 7000 ул. "Райко Даскалов" №16

Разлог
  тел.: 0747/24-09
   гр. Разлог 2760 пл. "Преображение" №11

Разград
  тел.: 084/243-41
   гр. Разград 7200 бул. "България" №36

Радомир
  тел.: 0777/21-73
   гр. Радомир 2400 пл. "Свобода" №1

Раднево
  тел.: 0417/20-84
   гр. Раднево 6260 ул. "Първи май" №1

Провадия
  тел.: 0518/21-51
   гр. Провадия 9200 ул. "Д. Грънчаров" №13

Попово
  тел.: 0608/27-52
   гр. Попово 7800 ул. "Александър Стамболийски" №1

Поморие
  тел.: 0596/22-96
   гр. Поморие 8200 ул. "Солна" №5

Пловдив
  тел.: 032/662-608
   гр. Пловдив 4000 ул. "Петко Каравелов" №21

Плевен
  тел.: 064/801-168
   гр. Плевен 5800 ул. "Д. Константинов" №21 А

Пирдоп
  тел.: 070181/53-20
   гр. Пирдоп 2070 пл. "Т. Влайков"

Пещера
  тел.: 0350/20-78
   гр. Пещера 4550 ул. "Димитър Горов" №16

Петрич
  тел.: 0745/24-205
   гр. Петрич 2850 ул. "България" №25

Перник
  тел.: 076/200-32; 60-306
   гр. Перник 2300 ул. "Търговска" №46

Панагюрище
  тел.: 0357/29-81
   гр.Панагюрище 4500 ул. "Ангел Шишков" №3

Пазарджик
  тел.: 034/322-59
   гр. Пазарджик 4400 ул. "К. Величков" №1

Пазарджик
  тел.: 034/240-76
   гр. Пазарджик 4400 ул. "Екзарх Йосиф" №1

Павликени
  тел.: 0610/34-13
   гр. Павликени 5200 бул "Руски" №2

Оряхово
  тел.: 09171/40-13; 22-98
   гр. Оряхово 3300 ул. "Георги Димитров" №7

Омуртаг
  тел.: 0605/45-27
   гр. Омуртаг 7900 ул. "Иван Вазов" №1

Нови пазар
  тел.: 054/602-29; 610-93
   гр. Нови пазар 9900 ул. "Оборище" №10

Нова Загора
  тел.: 0457/222-13
   гр. Нова Загора 8900 ул. "Ал. Стамболийски" №1

Никопол
  тел.: 06541/24-57;26-77
   гр. Никопол 5940 ул. "Елия" № 2

Монтана
  тел.: 096/236-89
   гр. Монтана 3400 ул. "Юлиус Ирасек" №10

Момчилград
  тел.: 03631/20-52
   гр. Момчилград 6800 ул. "Пионерска" 4

Мездра
  тел.: 0910/29-60
   гр. Мездра 3100 пл. "България"

Мадан
  тел.: 0308/23-02
   гр. Мадан 4900 ул. "Обединение" №12

Луковит
  тел.: 0697/21-05
   гр. Луковит 5770 ул. "Момчилец" №3

Лом
  тел.: 097/230-75
   гр. Лом 3600 ул. "Панайот Волов" №1

Ловеч
  тел.: 068/245-58
   гр. Ловеч 5500 ул. "проф. А. Иширков" №11 А

Левски
  тел.: 0650/25-16
   гр. Левски 5900 ул. "В. Априлов" № 2 А

Кюстендил
  тел.: 078/480-73
   гр. Кюстендил 2500 ул. "Цар Освободител" №68

Кърджали
  тел.: 0361/225-83
   гр. Кърджали 6600 ул. "Г.С.Раковски" № 4

Кубрат
  тел.: 0837/33-10
   гр. Кубрат 7300 пл. "Възраждане" №1

Кула
  тел.: 0938/21-67
   гр. Кула 3800 ул. "Възраждане" №29

Крумовград
  тел.: 0360/23-02
   гр. Крумовград 6900 пл. "България" №1

Карнобат
  тел.: 0559/28-86
   гр. Карнобат 8400 ул."България" №5

Котел
  тел.: 0453/20-81
   гр. Котел 8970 ул. "Иванчо Сивов" №1

Карлово
  тел.: 0335/45-61
   гр. Карлово 4300 ул. "Д. Събев" №7

Казанлък
  тел.: 0431/240-82
   гр. Казанлък 6100 ул. "Тонзос" №3

Каварна
  тел.: 0570/32-12
   гр. Каварна 9650 ул. "Д. Стойков" №8

Исперих
  тел.: 0835/20-41
   гр. Исперих 7400 ул. "Васил Левски" №66

Ихтиман
  тел.: 0724/22-18
   гр. Ихтиман 2050 ул. "Цар Освободител"№120

Елхово
  тел.: 0478/21-33
   гр. Елхово 8700 ул."Славянска" 3

Елин Пелин
  тел.: 0725/38-87
   Елин Пелин 2100 ул. "Никола Вапцаров" №11

Елена
  тел.: 0615/21-76
   гр. Елена 5070 ул. "Христо Ботев" №36

Дупница
  тел.: 0701/245-92
   гр. Дупница 2600 ул. "Николаевска" №1

Дулово
  тел.: 0855/21-63
   гр. Дулово 7650 ул. "В. Левски" № 4

Дряново
  тел.: 0676/33-92
   гр. Дряново 5370 ул. "Шипка" №110

Добрич
  тел.: 058/227-52
   гр. Добрич 9300 ул. "Ген. Киселов" №1

Девин
  тел.: 03041/24-11
   гр. Девин 4800 ул. "Родопи" №12

Димитровград
  тел.: 0391/256-61
   гр. Димитровград 6400 ул. "Г. С. Раковски" № 18

Горна Оряховица
  тел.: 0618/41-908
   гр. Горна Оряховица 5100 ул. "Цар Освободител" №11

Гоце Делчев
  тел.: 0751/240-75
   гр. Гоце Делчев 2900 ул. "полк. Б. Драганов" №4

Враца
  тел.: 092/617-39
   гр. Враца 3000 ул. "Иванка Ботева" №22

Габрово
  тел.: 066/23-697
   гр. Габрово 5300 пл. "Първи Май 1876" №2

Генерал Тошево
  тел.: 05731/22-85
   гр. Генерал Тошево 9500 ул. "Г. С. Раковски" №1

Видин
  тел.: 094/24-347
   гр. Видин 3700 ул. "Цар Симеон Велики" №1

Велинград
  тел.: 0359/228-17
   гр. Велинград 4600 ул. "Хан Аспарух" №46

Варна
  тел.: 052/455-306
   гр. Варна 9027 ул. "Януш Хунияди" №4

Велико Търново
  тел.: 062/620-228
   гр. Велико Търново 5000 ул. "Цар Освободител " №3

Велики Преслав
  тел.: 0538/21-57
   гр. Велики Преслав 9850 ул. "Б. Спиров" №33

Бяла
  тел.: 0817/32-19
   гр. Бяла 7100 ул. "Панайот Волов" №6

Бяла Слатина
  тел.: 0915/27-05
   гр. Бяла Слатина 3200 пл. "Климент Охридски" №56

Варна
  тел.: 052/228-122
   гр. Варна 9000 ул. "Цар Симеон Първи" №26

Брезник
  тел.: 07751/24-33
   гр. Брезник 2360 пл. "Девети Септември" №1

Бургас
  тел.: 056/800-492
   гр. Бургас 8000 ул. "Стефан Стамболов" №1

Берковица
  тел.: 0953/22-79
   гр. Берковица 3500 пл. "Славейков" №1

Благоевград
  тел.: 073/24-293
   гр. Благоевград 2700 ул. "Тодор Александров" №3

Ботевград
  тел.: 0723/20-94
   гр. Ботевград 2140 ул. "Свобода" №1

Белоградчик
  тел.: 90936/30-58; 32-84
   гр. Белоградчик 3900 ул. "Княз Борис Първи" №1

Асеновград
  тел.: 0331/22-567
   гр. Асеновград 4230 ул. "Иван Асен II" №39

Балчик
  тел.: 0579/30-78
   гр. Балчик 9600 ул. "Черно море" №13

Айтос
  тел.: 0558/26-51
   гр. Айтос 8500 ул. "Ал. Стамболийски" №9 А

Тервел
  тел.: 05751/24-89
   гр. Тервел 9450ул. "Цар Калоян" №2

Тетевен
  тел.: 0678/42-28
   гр. Тетевен 5700 ул. "Иван Вазов" №2

Тополовград
  тел.: 0470/22-16
   гр. Тополовград 8760 ул. "България" №58

Троян
  тел.: 0670/228-63
   гр. Троян 5600 пл. "Централен"

Тутракан
  тел.: 0857/21-81
   гр. Тутракан 7600 ул. "Трансмариска" №6

Търговище
  тел.: 0601/275-37
   гр. Търговище 7700 бул. "Славейков" №2

Харманли
  тел.: 0373/28-45
   гр. Харманли 6450 пл. "Възраждане" №8

Хасково
  тел.: 038/626-07
   гр. Хасково 6300 ул. "Отец Паисий" № 32

Червен бряг
  тел.: 0659/24-10
   гр. Червен бряг 5980 ул. "Отец Паисий" №32

Чирпан
  тел.: 0416/32-70
   гр. Чирпан 6200 пл. "Съединение" № 1

Шумен
  тел.: 0537/31-89
   гр. Шумен 9700 бул. "Цар Освободител" №2

Ямбол
  тел.: 046/634-64
   гр. Ямбол 8600ул. "Димитър Благоев" №6 А

София
  тел.: 846 72 95
  АГЕНЦИЯ “ИЗТОК” гр. София-1505, бул. “Евлоги Георгиев” № 98

София
  тел.: 833 51 62
  АГЕНЦИЯ “ЗАПАД” гр. София-1233, ул. “Опълченска” № 115, бл. 40-42 А

София
  тел.: 827 95 23
  АГЕНЦИЯ “ЛЮЛИН” ж.к. “Люлин – 10”, бл. 153, ет. 1

София
  тел.: 865 72 63
  АГЕНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ” ул. “Крум Попов” № 45-47

София
  тел.: 818 14 47
  АГЕНЦИЯ “КРАСНО СЕЛО” ул. “Цар Борис Трети “ №126

София
  тел.: 980 58 98
  АГЕНЦИЯ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ул. “Ангел Кънчев” № 7

София
  тел.: 0725 60 055
  АГЕНЦИЯ “ЕЛИН ПЕЛИН” гр. Елин Пелин-2100, ул. “Никола Вапцаров” № 11

София
  тел.: 07 181 53 08
  АГЕНЦИЯ “ПИРДОП” гр. Пирдоп-2070, площад “Тодор Влайков” № 1

София
  тел.: 0723 66 787
  ОФИС “БОТЕВГРАД” гр. Ботевград-2140, площад “Свобода” № 1

София
  тел.: 0724 24 19
  ОФИС “ИХТИМАН” гр. Ихтиман-2050, ул. “Цар Освободител” № 120

София
  тел.: 0722 66 909
  ОФИС “САМОКОВ” гр. Самоков-2000, площад “Захари Зограф” № 2

София
  тел.: 936 65 41, 936 74 32, 936 74 33
  ЛИКВИДАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “ОРЛАНДОВЦИ” гр. София ул.”Константин Преславски” №1