Тема:

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи

1 - 5 резултата от 6 общо

Застраховки - Обща гражданска отговорност - Гражданска отговорност на автомобилистите - Помощ при пътуване - Премиен приход 2022

16 апр. 2023 | 18:00

Отговорът на традиционния въпрос “Къде е най-добре?” е индивидуален, зависи от различни фактори, като история на щетимост, сключени застраховки и др.

16 апр. 2023 | 17:00

ЗК „Лев Инс“ АД е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение № 98 на Националния съвет по застраховане.

20 март 2023 | 17:00

Притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.

20 март 2023 | 10:00

Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.

20 март 2023 | 09:00