Застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите и Помощ при пътуване - Премиен приход 2022

Застраховки - Обща гражданска отговорност - Гражданска отговорност на автомобилистите - Помощ при пътуване - Премиен приход 2022
Застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите и Помощ при пътуване - Премиен приход 2022
Източник: Desislava Treneva - Senior Financial Professional

Застраховка "Обща гражданска отговорност"


2021 г. - 57 437 542 лв. брутен премиен приход

2022 г. – 53 941 600 лв. брутен премиен приход

Спад от 3 495 942 лв., 6%.

 1. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД - 68% ръст, от 5 313 877 лв. премии през 2021 г. до 8 930 305 лв. премии през 2022 г.
 2. "ЗД ЕВРОИНС" АД - 10% ръст, от 7 266 810 лв. премии през 2021 г. до 8 018 428 лв. премии през 2022 г.
 3. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД – 7% ръст - от 6 716 713 лв. премии през 2021 г. до 7 179 306 лв. премии през 2022 г.
 4. ЗАД "Алианц България" АД - 12% ръст, от 5 525 777 лв. премии през 2021 г. до 6 167 712 лв. премии през 2022 г.
 5. ЗК “Уника” АД - 15% спад, от 5 457 519 лв. премии през 2021 г. до 4 633 668 лв. премии през 2022 г.
 6. "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД - 24% спад, от 5 285 984 лв. премии през 2021 г. до 3 991 349 лв. премии през 2022 г.

Застраховка "Помощ при пътуване"

2021 г. – 74 557 214 лв. брутен премиен приход

2022 г. – 158 641 585 лв. брутен премиен приход

Ръст от 84 084 371 лв., 113%.


С най-високи премии е "ЗД ЕВРОИНС" АД – 57 545 327 лв. през 2021 г. до 133 199 768 лв. премии през 2023 г., формирани от дейности в и извън България.

С цел обективна картина за пазара в България статистиката включва следващите участници.

 1. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД -90% ръст, от 2 440 546 лв. премии през 2021 г. до 4 639 973 лв. премии през 2022 г.
 2. ЗАД "Алианц България" АД - 36% ръст, от 3 060 293 лв. премии през 2021 г. до 4 173 279 лв. премии през 2022 г.
 3. "Дженерали застраховане" АД - 54% ръст, от 2 305 634 лв. премии през 2021 г. до 3 550 126 лв. премии през 2022 г.
 4. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД - 26% ръст - от 2 305 635 лв. премии през 2021 г. до 2 895 584 лв. премии през 2022 г.
 5. "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД - 29% ръст, от 2 048 003 лв. премии през 2021 г. до 2 651 184 лв. премии през 2022 г.
 6. ЗК “Уника” АД - 118% ръст, от 954 124 лв. премии през 2021 г. до 2 077 220 лв. премии през 2022 г.

 

Застраховка  "Гражданска отговорност на автомобилистите"

Пазарът на големите цифри.

Брутен премиен приход 2021 г. – 1 151 080 912 лв. 2022 г. – 1 123 360 601 лв. брутен премиен приход

Спад от 27 720 311 лв., 2%.

 1. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД  - 0% ръст, от 254 693 982 лв. премии през 2021 г. до 254 508 400 лв. премии през 2022 г.
 2. "ЗД ЕВРОИНС" АД - 2% спад, от 178 387 743 лв. премии през 2021 г. до 174 346 531 лв. премии през 2022 г.
 3. "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД - 2% ръст, от 170 069 803 лв. премии през 2021 г. до 173 421 828 лв. премии през 2022 г.
 4. ЗД "Бул Инс" АД - 1% ръст, от 136 617 606 лв. премии през 2021 г. до 137 706 606 лв. премии през 2022 г.
 5. ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД - 3% спад, от 104 397 031 лв. премии през 2021 г. до 101 749 150 премии през 2022 г.
 6. "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД - 2% спад, от 98 102 530 лв. премии през 2021 г. до 95 981 440 лв. премии през 2022 г.