Тема:

гражданска отговорност най-ниски цени

1 - 5 резултата от 7 общо

Въвеждат системата "бонус-малус" за застрахователите

17 окт. 2023 | 07:40

Това е поредният опит комисията да обсъди и приеме наредбата...

22 авг. 2023 | 08:10

Застраховки - Обща гражданска отговорност - Гражданска отговорност на автомобилистите - Помощ при пътуване - Премиен приход 2022

16 апр. 2023 | 18:00

Увеличение на цените на „Гражданска отговорност“ от 22.03.2023

22 март 2023 | 14:20