Застраховка КАСКО - Сухопътни превозни средства - Премиен приход 2022

Отговорът на традиционния въпрос “Къде е най-добре?” е индивидуален, зависи от различни фактори, като история на щетимост, сключени застраховки и др.
Застраховка КАСКО - Сухопътни превозни средства - Премиен приход 2022
Източник: Desislava Treneva - Senior Financial Professional

Застраховка КАСКО /Сухопътни превозни средства/ - Премиен приход

2021 г. - 712 342 129 лв. брутен премиен приход

2022 г. - 822 574 886 лв. брутен премиен приход

Ръст от 110 232 757 лв., 15%.

Действащи договори към 31/12/2021 г. - 939 038 бр., сключени през 2021 г. - 939 242 бр.

Действащи договори към 31/12/2022 г. - 985 196 бр., сключени през 2022 г. - 1 059 522 бр.

 1.  ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД - 20% ръст - от 131 636 791 лв. премии през 2021 г. до 158 080 635 лв. премии през 2022 г.
 2. ЗАД "Армеец" - 16% ръст, от 134 606 032 лв. премии през 2021 г. до 155 950 313 лв. премии през 2022 г.
 3. ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане" - 15% ръст, от 119 681 895 лв. премии през 2021 г. до 137 302 122 лв. премии през 2022 г.
 4. ЗАД "Алианц България" - 9% ръст, от 87 923 957 лв. премии през 2021 г. до 95 565 114 лв. премии през 2022 г.
 5. Дженерали Застраховане АД - 20% ръст, от 61 419 430 лв. премии през 2021 г. до 73 765 098 лв. премии през 2022 г.
 6. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД - 19% ръст, от 55 352 982 лв. премии през 2021 г. до 65 756 000 лв. премии през 2022 г.

Изплатени обезщетения

Брутни изплатени обезщетения през 2021 г. – 296 173 221 лв.

Брутни изплатени обезщетения през 2022 г. – 334 687 379 лв.

Ръст от 38 514 158 лв., 13%.

Изплатени обезщетения по застраховка Каско през 2022 г.

 1. ЗЕАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" ЕАД - 68 838 384 лв.
 2. ЗАД "Армеец" - 58 341 148 лв.
 3. ЗПАД "ДЗИ - Общо застраховане" - 56 035 040 лв.
 4. ЗАД "Алианц България" - 45 479 268 лв.
 5. Дженерали Застраховане АД - 31 526 579 лв.
 6.  Застрахователна компания „Лев Инс“ АД - 17 419 662 лв.