Тема:

Еврохолд България АД

1 - 2 резултата от 2 общо

"ЗД Евроинс Живот” ЕАД е единствената компания на българския пазар, която предлага застрахователна програма покриваща рискове в случай на онкологично заболяване.

22 март 2023 | 12:00

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год.

20 март 2023 | 09:00