Прекратяване на двустранното споразумение с Беларус и Русия

Cертификатът „Зелена карта“ ще е валиден за териториите на Беларус и Русия до 31.05.2023г.
Прекратяване на двустранното споразумение с Беларус и Русия
Източник: НББАЗ

Във връзка с изпратено от Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи (НББАЗ) писмо с изх. № 1-0329/22.03.2023г., Ви уведомяваме, че считано от 01.06.2023г. се прекратява двустранното "Споразумение между бюрата от ЕИП и Швейцария относно подписването/прекратяването на споразумения по Секция 4 от Вътрешните правила с бюра от трети държави“, сключено с бюрата на Беларус и Русия. 


Това означава, че сертификатите „Зелена карта“ са валидни за териториите на Беларус и Русия до 31.05.2023г. 23:59 часа, централно европейско време.


Националните бюра на Беларус и Русия остават членове на системата „Зелена карта“ като ще продължат да спазват всички права и задължения, произтичащи от Вътрешните правила и двустранни споразумения с други държави, членове на системата, които още са в сила. Поради тази причина Съветът на бюрата няма да променя образеца на сертификат „Зелена карта“


В тази връзка от 01.06.2023г. сертификатите „Зелена карта“ следва да бъдат издавани като се задраскват абревиатурите на Беларус (BY) и Русия (RUS).