Прекратяване членството на Иран в Системата Зелена карта

Cертификатът „Зелена карта“ ще е валиден за територията на Иран до 31.12.2023
Прекратяване членството на Иран в Системата Зелена карта
Източник: НББАЗ

След като на Генералната Асамблея на Съвета на Бюрата през 2021 г. бе оповестено прекратяването на членството на Израел в системата „Зелена карта“, и съответно отпадането на страната от 01 януари 2022 г, както и се прекрати двустранното споразумение, сключено с бюрата на Беларус и Русия, които отпаднаха от зелената карта от 01.06.23, в момента Националното бюро на Българските автомобилни застраховтели уведомява, че четвърта държава отпада от сертификата зелена карта - Иран: 

Считано от 01.01.2024 г. сертификат „Зелена карта“ към застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, следва да бъде издаван със задраскана абревиатура на Иран (IR) до въвеждане на нов образец, където абревиатурата на Иран ще бъде премахната. 

Считано от горната дата иранските гранични власти няма да признават сертификати „Зелена карта“. За влизането на територията на Иран ще бъде необходимо закупуването на Гранична застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Cертификатът „Зелена карта“ ще е валиден за територията на Иран до 31.12.2023