Актуални данни за най-големите животозастрахователи у нас

Съвкупната печалба на компаниите от сектор животозастраховане за миналата година възлиза на 66 млн. лв
Актуални данни за най-големите животозастрахователи у нас
Източник: КФН

Компаниите от животозастраховането у нас са реализирали 625 млн. лв. премиен приход през 2022 г., а година по-рано сумата се равнява на 607 млн. лв. сочат данни на Комисията за финансов надзор. 

Съвкупната печалба на компаниите от сектор животозастраховане за миналата година възлиза на 66 млн. лв., срещу 54.8 млн. лв. 12 месеца по-рано. 

Кои са най-големите компании в България в края на 2022 г.?

Петте най-големи дружества от сектора имат общ пазарен дял от 93.1%. Първите три държат 75%, или ¾ от пазара у нас. 

Лидерството е за ДЗИ Животозастраховане (30.3%), следвана от Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп (24.1%) и Алианц България Живот (20.5%). Година по-рано тези три дружества контролират съответно 27%, 18.7% и 29.7%  от пазара.

В топ 5 в края на 2022 г. са още Уника Живот и Граве България Животозастраховане, които държат 11.3 и 6.8% от пазара.

Застраховките „Живот и рента“, както и „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, са основните продукти, като на тях се падат 38.4 и 35.4% от реализираните премийни приходи.

Застраховката „Заболяване“ е с 16.5 на сто, с което заема третото място сред най-популярните продукти на компаниите от сектора.