Тема:

„Животозастрахователен институт“ АД

1 - 2 резултата от 2 общо

Съвкупната печалба на компаниите от сектор животозастраховане за миналата година възлиза на 66 млн. лв

05 апр. 2023 | 15:15

Животозастрахователен институт АД развива активна дейност на животозастрахователния пазар с разрешение за извършване на застрахователна дейност от 09.12.2005 г.

21 март 2023 | 09:53