Тема:

Групама Животозастраховане

1 - 2 резултата от 2 общо

Съвкупната печалба на компаниите от сектор животозастраховане за миналата година възлиза на 66 млн. лв

05 апр. 2023 | 15:15

„Групама Животозастраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г. Животозастрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД.

22 март 2023 | 11:00