Тема:

ЗЕАД „ЦКБ Живот”

1 - 2 резултата от 2 общо

Съвкупната печалба на компаниите от сектор животозастраховане за миналата година възлиза на 66 млн. лв

05 апр. 2023 | 15:15

Дружеството притежава лиценз за застраховане, издаден от Комисията за финансов надзор с Решение № 1333 – ЖЗ от 31.10.2007 год.

22 март 2023 | 11:35