"ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД"

Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г.
"ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД"

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е българско застрахователно дружество, притежаващо лиценз за застрахователна дейност от 15.06.2000г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, №1, ет.5. Едноличен собственик на капитала на компанията е концернът GRAWE Insurance Group, основан през 1828 година в Грац, Австрия.

За своето над 190-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г.  Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД . Създаден е през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове застрахователни и финансови услуги. Разширяването на  областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества.

Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2008 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 722 млн. EUR и управлява 3,8 млн. застрахователни договора. С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят около 3223 висококвалифицирани сътрудници и агенти. Инвестициите на концерна в края на финансовата 2008 г. възлизат на 2,9 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.

ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Управителен съвет

Габриела Генова - Председател на Управителния съвет и Финансов директор

Надежда Щерева - Член на Управителния съвет и Оперативен директор

Кенан Кулич - Член на Управителния съвет и Директор Продажби и Маркетинг

Надзорен съвет

Д-р Гернот Райтер - Председател на Надзорния съвет

Д-р Отмар Едерер - Заместник-председател на Надзорния съвет

Д-р Михаел Дрексел - Независим член на Надзорния съвет

Дирекции и клонова мрежа:

Дирекция СОФИЯАдрес: София 1463Бул. Ген.М.Д. Скобелев 29. ет.1Тел. 02/ 988 55 01, 988 55 02, 953 1326факс: 02/ 953 13 28e-mail: sofia.sales@grawe.bg

Дирекция ПЛОВДИВАдрес:Пловдив 4000 , бул.Руски 12, ет.1Тел. 032/ 66 23 99;Тел./факс: 032/ 66 24 99e-mail: plovdiv.sales2@grawe.bg

Дирекция СТАРА ЗАГОРААдрес: Стара Загора 6000,Ул. Иван Мирчев 8, ет.2Тел. 042/64 88 66;Тел./факс: 042/64 88 55e-mail: starazagora.sales@grawe.bg

Дирекция ХАСКОВОАдрес: Хасково 6300Ул. България 63, ет.1Тел.: 038/62 86 28Тел./факс: 038/62 76 27e-mail: haskovo.sales@grawe.bg

Дирекция ВЕЛИКО ТЪРНОВОАдрес: Велико Търново 5000Ул. Васил Левски 8, ет.1Тел.: 062/60 55 31Тел./факс: 062/60 55 41e-mail: velikotarnovo.sales@grawe.bg

Дирекция ГАБРОВОАдрес: Габрово 5300Ул. Константин Иречек 7, ет.2Тел.: 066/86 03 64; факс: 066/86 02 68e-mail: gabrovo.sales@grawe.bg

Дирекция РУСЕАдрес: Русе 7000, ул. Княжеска 31Тел. 082/ 87 11 12;Тел./факс: 082/ 87 11 13e-mail: russe.sales@grawe.bg

Дирекция ВАРНААдрес: Варна 9000, ул. Шипка 28Тел.: 052/ 69 90 50;Тел./факс: 052/ 69 90 70e-mail: varna.sales@grawe.bg

Дирекция ХАРМАНЛИАдрес: Харманли 6540,Бул. България 6Тел.: 0373/ 820 51Тел./факс: 0373/ 820 52e-mail: harmanli.sales@grawe.bg

 

Продукти, които предлага компанията:

  • Застраховка „Живот”
  • Допълнителна застраховка
  • Детска застраховка
  • Застраховка свързана с инвестиционен фонд

управление: Гернот Райтер

адрес: София 1612, бул. Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

телефон: +359 2 9811365

факс: 02/ 989 00 34

e-mail: office@grawe.bg

уеб сайт: http://grawe.bg