Тема:

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД

1 - 5 резултата от 5 общо

Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.

20 март 2023 | 09:00

Увеличение на цените на „Гражданска отговорност“ от 15.03.2023

13 март 2023 | 15:00

С решение на Съвета на директорите от 07.03.2023 г. беше приета Нова тарифа по застраховка  „Каско“ на СПС

08 март 2023 | 12:00

Нови по-ниски цени на „Гражданска отговорност“ от 20.02.2023

20 фев. 2023 | 12:30

Нови тарифи по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от 08.02.2023г.

03 фев. 2023 | 12:00