Нови тарифи по застраховки „Гражданска отговорност“ в ОЗК - Застраховане

Нови по-ниски цени на „Гражданска отговорност“ от 20.02.2023
Нови тарифи по застраховки  „Гражданска отговорност“ в ОЗК - Застраховане
/ Източник: ОЗК

С решение на Съвета на директорите от 16.02.2023 г. беше приета Нова тарифа по застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Тарифата влиза в сила от 20.02.2023г , като промените са :

  • В  застрахователната премия в тарифни групи  1.А (Леки автомобили, физически лица в зависимост от годината на производство на автомобила ), 1.Б (Леки автомобили - други клиенти), посока намаление.
  • В застрахователната премия в тарифни групи 2. – 2.1., 2.2. и 2.3 (Товарни автомобили  физически лица) и 2.1. (товарни автомобили други клиенти), посока намаление.