Нова тарифа по застраховка „Гражданска отговорност“ в ОЗК - Застраховане

Увеличение на цените на „Гражданска отговорност“ от 15.03.2023
Нова тарифа по застраховка  „Гражданска отговорност“ в ОЗК - Застраховане
/ Източник: ОЗК

С решение на Съвета на директорите от 13.03.2023 г. беше приета Нова тарифа по застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в компания ОЗК - Застраховане АД. 

Промените са в тарифна група  1.А - леки автомобили физически лица като премията е увеличена

Тарифата влиза в сила от 15.03.2023г.