Нови тарифи по застраховки „Гражданска отговорност“ в ОЗК - Застраховане

Нови тарифи по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от 08.02.2023г.
Нови тарифи по застраховки  „Гражданска отговорност“ в ОЗК - Застраховане
/ Източник: ОЗК

С решение на Съвета на директорите от 03.02.2023 г. бяха приети  Нови тарифи по застраховки  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Гранична застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тарифите влизат в сила от 08.02.2023г.

Промените са:

1. В  застрахователната премия в тарифни групи  1.А (Леки автомобили, физически лица в зависимост от годината на производство на автомобила ), 1.Б (Леки автомобили - други клиенти), посока намаление.

2. Гранична застраховка  „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
В застрахователната премия за леки автомобили и товарни до 5т., регистрирани в Р. Турция и Косово,  посока намаление.