Тема:

Министерството на икономиката и индустрията

1 - 5 резултата от 8 общо

Въпреки че беше заявено, че данъците няма да се пипат, по-високи ДДС и корпоративен данък са сред възможностите за ограничаване на огромния дефицит в бюджета.

27 апр. 2023 | 08:05

Включени са продукти от 17 основни вида храни – хляб, мляко, сирене, кашкавал, яйца, охладено пилешко и свинско месо и др.

10 апр. 2023 | 09:55

Пуснаха онлайн правителственият сайт за наблюдение на цените

24 март 2023 | 13:15

За нуждите на статистиката, промяната на местоживеенето се счита за миграция, когато лицето остане на новия си адрес повече от 12 месеца.

03 март 2023 | 12:00