Тема:

Данъци

1 - 5 резултата от 7 общо

Три варианта за попълване на бюджета на ДОО, и трите ни бъркат дълбоко в джоба ни

22 ноем. 2023 | 15:10

Данъкът върху добавена стойност трябва да бъде еднакъв за всички браншове.

09 окт. 2023 | 13:15

Физическите лица трябва да имат регистрация и в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

20 сеп. 2023 | 08:20

Указът спира действието на определени членове от Договора за избягване на двойното данъчно облагане

08 авг. 2023 | 16:10

Въпреки че беше заявено, че данъците няма да се пипат, по-високи ДДС и корпоративен данък са сред възможностите за ограничаване на огромния дефицит в бюджета.

27 апр. 2023 | 08:05