Тема:

ИКТ Клъстер - Варна

1 - 5 резултата от 14 общо

2024 г. няма да е така розова, както някои политици я виждат и бизнесът е доста по-внимателен в момента в планирането си

23 ян. 2024 | 11:05

Варна има невероятни заложби, ресурс от талант и хора с предприемаческо мислене, които да превърнат идеите в двигател на съвременната икономика.

09 ян. 2024 | 15:00

На форума ще вземат участие и партньорите от ИКТ Клъстер - Варна

09 ян. 2024 | 08:05

Българите категорично заемат последното място в Европа по рециклиране на използваното от тях ИТ оборудване.

27 ноем. 2023 | 14:25

Организатор на форума е Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) при Икономически университет – Варна.

04 окт. 2023 | 11:10