Тема:

изработка на софтуер

1 - 5 резултата от 6 общо

Бъдете добър партньор, не позволявайте на вашия ПМ да започне да прави QA

28 юни 2023 | 14:15

Софтуер или калкулатор за изчисление на строителни материали по зададени модели

27 юни 2023 | 10:00

Софтуерна компания от Варна с над 13 години история и опит

07 юни 2023 | 16:00

Създаване на възможности за растеж на бизнеса на членовете на ИКТ Клъстер – Варна

02 юни 2023 | 12:15

Според НСИ, около 13% от българите никога не са използвали интернет, като в Северозападен район са 16%, а в Югозападен – 7.6%.

03 апр. 2023 | 12:10