Каква част от българите рециклират старото си ИТ оборудване

Българите категорично заемат последното място в Европа по рециклиране на използваното от тях ИТ оборудване.
Каква част от българите рециклират старото си ИТ оборудване
Източник: Евростат

Данни на Евростат сочат, че едва 3,4% у нас рециклират своите настолни компютри, при средна стойност за ЕС 12,8, а в Швеция 29% от хората рециклират компютрите си. Още по-малък е процентът у нас що се отнася до стари лаптопи или таблети, става дума за 2% от потребителите, а Швеция отново е първа с 18%, а в ЕС е 9,7. Около 4% от българите рециклират своите използвани смартфони, докато първи са гърците със 17,7%, а в ЕС – 10,3 на сто.

У нас 43% от хората държат в домакинството старите си смартфони, 17% са ги продали и подарили.

Изследването установява, че основната дестинация на ИКТ устройствата, които вече не се използват, е домът на собственика им. Почти половината от хората (49%) държат старите си мобилни телефони или смартфони в домакинството.

Среща на ИТ компании от ИКТ Клъстер – Варна, БАСКОМ и АЙБЕСТ с ученици, студенти и преподаватели от гр. Варна

Що се отнася до важността и ролята на аспектите на устойчивостта при решенията за закупуване на ИТ оборудване, изглежда, че през 2022 г. 13 % от хората в ЕС са обмислили екодизайна на устройството (напр. издръжливи дизайни, подлежащи на надграждане и ремонт, които изискват по-малко материали; екологично чисти материали, използвани за опаковка) като важна характеристика.

Допълнителни „зелени“ аспекти, които са взимани предвид, са енергийната ефективност на устройството (22 %), възможността за удължаване на живота на устройството (9 %) и схемите за обратно приемане, предлагани от продавачи или производители (7 %).

Първо издание на изложението "Техно Старт", което се организира с подкрепата на ИКТ Клъстер - Варна 

Въпреки това, най-важните характеристики при решенията за закупуване на ИТ оборудване остават цената (66%) и хардуерните характеристики като твърд диск или скорост на процесора (54%).