Седма национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование" 2023

Организатор на форума е Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) при Икономически университет – Варна.
Седма национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование" 2023
Източник: Икономически университет – Варна

Ежегодната кръгла маса "IT иновации във висшето образование", която събира на едно място представители на университетските структури и приближени организации със специално отношение към дигитализацията и образованието, ще се проведе на 5 и 6.10.2023 г. в Икономически университет – Варна. Форумът е трибуна, на която университетите представят своя напредък в областта на цифровизациите, обсъждат наболели теми, свързани с дигиталната трансформация във висшите училища, предлагат се адекватни методи и добри практики за решаване на кризата в дигитален аспект. В традиционна практика се превърна оформянето на списък с предложения до Министерството на образованието и науката за подобрения в хода на дигиталната трансформация във висшето образование. В резултат от миналогодишните обсъждания, усилията на университетите се обединиха и се премина към иновация, свързана с приемане на електронни документи (студентски книжки, главни книги) в законовите постановления на българското висше образование.

Организатор на форума е Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) при Икономически университет – Варна.

За информация за програма, участниците и видео стрийм от събитието, последвайте сайта: https://conference.ue-varna.bg/it_edu/.