Тема:

Икономически университет – Варна

1 - 4 резултата от 4 общо

Записаните на ранен прием студенти са над 50 % от държавната поръчка за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

19 юни 2023 | 14:10

Избрани са също деканите на 4-те факултета и нов директор на Колежа по туризъм

12 юни 2023 | 13:00

Форум „Кариери“ ще се проведе в периода 27 – 30 март 2023 г. в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет.1, Студентска улица.

06 март 2023 | 14:00

Инициативата ще консолидира усилията на технологично-иновационния капацитет в цяла Североизточна България

01 март 2023 | 11:00