Тема:

Дълбоко технологичен иновационен порт Варна

1 - 2 резултата от 2 общо

Създаване на възможности за растеж на бизнеса на членовете на ИКТ Клъстер – Варна

02 юни 2023 | 12:15

Форум „Кариери“ ще се проведе в периода 27 – 30 март 2023 г. в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет.1, Студентска улица.

06 март 2023 | 14:00