Готви се увеличение на данъците за първи път от години

Данъкът върху добавена стойност трябва да бъде еднакъв за всички браншове.
Готви се увеличение на данъците за първи път от години
Източник: NOVA NEWS

За първи път от години се готви увеличение на данъците. Нещата, до голяма степен, не са радикални. Това заяви журналистът Йордан Бързаков. Според него данъкът върху добавена стойност трябва да бъде еднакъв за всички браншове. 933 лв. размер на минималната работна заплата означава, че работодателите ще плащат по-високи осигуровки, което ще натовари бизнеса в регионите, акцентира Бързаков.

По думите му хората, които се осигуряват на граждански договор, ще плащат около 5% по-високи осигуровки. От една страна това е добре, защото тези работници ще имат осигуряване за повече рискове. Бързаков заяви, че тези промени са предвидени, за да се върже бюджетът.

Отдаващите имот под наем в Booking, AirBNB и други платформи, дължат данъци и осигуровки

Асен Василев има проблем за следващата година, ние ще кандидатстваме за членове на еврозоната, там ни трябва отново под 3% дефицит, заяви Бързаков.

Той допълни, че голямата опасност е да не се тръгне към промяна на основните данъци и осигуровки.

Хората с минимална и средна работна заплата ще бъдат най-силно засегнати от евентуален ръст на данъка общ доход, ако бъде увеличен с 5%, пресмята икономистът Васил Караиванов:

Тези с по-ниските доходи ще бъдат първите, които ще бъдат ударени от повишаването с 50% на данъка общ доход де факто, тоест от 10 на 15%.

Приемлива ли е идеята за по-високи данъци от обществото?

За да бъдат все пак защитени нискодоходните домакинства от КНСБ предлагат необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Според икономистите обаче това ще разклати финансовата стабилност на държавата.

Връщането на косвените данъци, на ДДС и на акцизите на предкризисните нива – това е необходимото зло, което трябва да преживеем. Такова едно връщаме би позволило, пък в следващите години допълнително намаляване вече на данъци, но на всички заедно.

Всякакви данъчни промени на този етап, освен възстановяването на ДДС, са нежелани и със съмнителен ефект. Така смята и политическото мнозинство.

Размера на законната лихва на ниво ОЛП+5%.

Размерът на законната лихва се определя на база на Постановление на МС № 426 от 18.12.2014 г. и респективно е определен на основния лихвен процент плюс надбавка от 10%. Със законна лихва се олихвяват държавни вземания (чл. 1 от ЗЛВДТДПДВ) като данъци, такси, вноски към бюджета, вноски към задължително застраховани имущества и други.

 За последната година БНБ повиши ОЛП от 0.00% до 3.64%, което прави законната лихва от 13.64%, съизмерима с лихвения процент на някои фирми за бързи кредити. Към настоящия момент законната лихва е над 5 пъти по-висока от пазарната лихва. Банките кредитират при 2.5-3 %.

Непосилният размер на законната лихва е прекомерно наказание на ДЗЛ, изпаднали в затруднение, още повече, че те, имайки публични задължения, не могат да получат банково финансиране, за да платят тези дългове.