Тема:

ДДС

1 - 4 резултата от 4 общо

Най-вече ще се наблегне на електронната търговия, особено податлива на неспазване на изискванията и измами с ДДС

03 ян. 2024 | 13:10

Данъкът върху добавена стойност трябва да бъде еднакъв за всички браншове.

09 окт. 2023 | 13:15

Физическите лица трябва да имат регистрация и в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

20 сеп. 2023 | 08:20

Данък добавена стойност (ДДС) e непряк (косвен) данък, включен в цената на стоките и услугите.

08 март 2023 | 15:00