Тема:

кредити

1 - 5 резултата от 8 общо

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

05 юли 2024 | 08:00

Подобно голямо понижение на ОЛП в рамките на един месец не е имало от 2009 г.

02 юли 2024 | 07:40

Кредитите за домакинствата в края на март 2024 година са 40.071 млрд. лв. (20.2% от БВП).

23 апр. 2024 | 11:00

Според ФЕД икономиката расте с умерен темп, процесът на създаване на работни места е солиден, нормата на безработица е ниска, а инфлацията надхвърля поставената цел от 2%.

31 юли 2023 | 12:20

Лихвените проценти ще бъдат определени на „достатъчно ограничителни нива толкова дълго, колкото е необходимо“.

27 юли 2023 | 16:00