Основната лихва в България намаля значително през юли

Подобно голямо понижение на ОЛП в рамките на един месец не е имало от 2009 г.
Основната лихва в България намаля значително през юли
Източник: БНБ

Основният лихвен процент, изчисляван от Българската народна банка (БНБ), падна значително. От 1 до 31 юли той ще е 3.63%, което е 0.15 пр. пункта под нивото му от юни.

Толкова голямо понижение не е имало от края на 2009 г., когато икономическата криза, предизвикана от спукването на имотния балон, замрази кредитирането в България.

Централната банка няма право сама да определя ОЛП, тъй като в условия на Валутен борд БНБ няма право на самостоятелна парична политика, а само го изчислява.  За целта тя използва данни от кредитните сделки, сключени от търговските банки. Намалението отразява падащите лихви при някои видове кредити и запазването на нивата при ипотечните заеми.

Жилищните кредити продължават да се увеличват

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция „реален брой изминали дни/360“.

Размерът на ОЛП е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.