"Групама Животозастраховане"ЕАД

„Групама Животозастраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г. Животозастрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД.
"Групама Животозастраховане"ЕАД

Групама Животозастраховане част от френската застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлагаме идеи и решения, така че да осигурим защита и спокойствие на нашите клиенти във всяка една ситуация. С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки си успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна.

През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

"Групама Животозастраховане"ЕАД  е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на общото застраховане и други застрахователни и банкови продукти.

„Групама Животозастраховане“ ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г. Животозастрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД. 

През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена промяната в името на дружеството, което става „Групама Животозастраховане“.

„Групама Животозастраховане“ ЕАД  е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на животозастраховането и други застрахователни и банкови продукти.

 

Управление и структура: 

Селин Болар, Изпълнителен директор

Рая Грозева, Главен Актюер;  

Михаил Желязков, Ръководител Вътрешен Одит

 

управление: Селин Болар

адрес: Централен офис Гр. София бул. “Цариградско шосе“ 47А, бл.В, ет.3 (вход от ул. „Николай Ракитин”) 

телефон: 02 / 915 88 88

имейл: office@groupama.bg

уеб сайт: http://www.groupama.bg

 

Контакти

Експертен Център Застраховане „АЛО ГРУПАМА“, който може да бъде избран на тел.: 0700 123 32, от цялата страна.