С нови правила еврокомисията облекчава действията срещу ДДС измамите

Най-вече ще се наблегне на електронната търговия, особено податлива на неспазване на изискванията и измами с ДДС
С нови правила еврокомисията облекчава действията срещу ДДС измамите

От 1 януари в сила влязоха нови правила за прозрачност, които ще помогнат на държавите от ЕС, да противодействат на измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС).

Правилата ще позволят на данъчните администрации в съюза да разполагат с информация за плащанията, чрез която по-лесно ще се откриват измамите с ДДС, като най-вече ще се наблегне на електронната търговия, особено податлива на неспазване на изискванията и измами с ДДС. Това на свой ред води до загуба на данъчни приходи, с които трябва да се плащат жизненоважни обществени услуги.

Списък с новооткрити или значително разширени предприятия в България през 2023г.

Дава се пример с продавачи в интернет, които нямат физическо присъствие в държава – членка, продават стоки и услуги на потребители от ЕС, като никаде в ЕС не се регистрират за целите на ДДС или като декларират по-ниска стойност на продажбите си в интернет в сравнение с действителната. Затова държавите членки имат нужда от подсилени инструменти за откриване и прекратяване на такива незаконни деяния.

По-високи данъци и осигуровки за свободните професии

С помощта на новата система се извлича полза от ключовата роля на доставчиците на платежни услуги (ДПУ) – банките, институциите за електронни пари, платежните институции и службите за пощенски преводи, чиито услуги общо се използват при над 90 % от покупките в интернет в ЕС.

От 1 януари тези ДПУ ще трябва да наблюдават получателите на презгранични плащания, а от 1 април ще трябва да предават на администрациите на страните от ЕС информация за онези, които получават над 25 такива плащания на тримесечие. След това тази информация ще бъде централизирана в нова европейска база данни, разработена от Европейската комисия – централната електронна система с информация за плащанията (CESOP), където ще бъде съхранявана, обобщавана и насрещно проверявана спрямо други данни.

Министерството на финансите ще предложи 9% ДДС за туроператори и хотели и за 2024 г.

Впоследствие цялата информация от CESOP ще бъде предоставяна на държавите членки чрез Еврофиск – мрежата на ЕС от специалисти по борба с измамите с ДДС, създадена през 2010 г. Така за страните от съюза ще бъде много по-лесно да анализират данните и да откриват продавачите в интернет, които не спазват задълженията си във връзка с ДДС, в т.ч. предприятията, които не се намират в ЕС.

Длъжностните лица за връзка в рамките на Еврофиск са оправомощени да предприемат целесъобразни действия на национално равнище, например искания за информация, ревизии или проверки, заличаване на номера за целите на ДДС. В някои държави членки и други страни вече са въведени сходни разпоредби и те са оказали осезаемо влияние върху