Тема:

НАП

1 - 5 резултата от 12 общо

При неподаване на декларация или наплащане на дължимия данък гражданите подлежат на санкции.

23 апр. 2024 | 09:00

Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде Искане за вписване в регистъра.

02 апр. 2024 | 09:03

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

17 ян. 2024 | 08:10

Държавата има няколко начина да си прибере дължимото.

15 ян. 2024 | 07:15

Близо 1350 дружества попадат в обхвата на „Големи данъкоплатци и осигурители“

03 ян. 2024 | 14:00