Wollow - компания за изработка на потребителски софтуер

Софтуерна компания от Варна с над 13 години история и опит
Wollow - компания за изработка на потребителски софтуер
Източник: Wollow

Wollow е софтуерна компания базирана във Варна и профилирана в разработването на специализиран софтуер, уеб и мобилни приложения, интеграция и поддръжка на софтуерни проекти. 

Разполагаме с богат опит в изграждането и поддръжката на успешни уебсайтове, специализирани софтуерни решения и апликации, както за големи частни компании в България, така също за клиенти в Северна Америка, Европа и Австралия. Нашите силни страни са квалифициран и опитен екип с богат години опит, качествени услуги, актуални технологии
и спазване на технологичните процеси и срокове.

Wollow и МУ-Варна сключиха договор за партньорство по Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията".

Нашата компания в над 13 годишния си опит е работила по интересни специализирани софтуерни решения за клиенти от различни страни и континенти. Имаме изградени софтуерни проекти за медицинския сектор, образованието, финансовите услуги, хранителната индустрия, транспортния сектор, както и за управлението на човешките ресурси в различните бизнеси. Общото между всички проекти е заявеното желание от клиентите ни да оптимизират разходи и процеси, да увеличат скоростта на работа и обема на работата си.

Софтуерно решение за компания в сферата на екологичния дизайн

Готови да бъдем Вашият доверен партньор за изработката на специализиран софтуер, уебсайт, онлайн магазин или други онлайн решения. Предоставяме и софтуерна консултация или одит на проекта Ви, с цел постигане на по-качествени, надеждни и икономически ефективни резултати.

От 2015 година “Уолоу Интернешънъл” ЕООД е постоянен пълноправен член на Сдружение „ИКТ Клъстер – Варна“.