Софтуерно решение за компания в сферата на екологичния дизайн

Софтуер или калкулатор за изчисление на строителни материали по зададени модели
Софтуерно решение за компания в сферата на екологичния дизайн
Източник: Wollow

Компанията “Севарекс” е най-бързо развиващата се компания в сферата на екологичния дизайн, еко строителните материали в България и е официален представител на най-големите европейски компании в този бранш. Техният екип се свърза с нас и нашите софтуерни инженери разработиха специализиран софтуер по подробното задание. Целта на проекта е да улесни планирането, избора и използването на екологични строителни материали. 

Последователността от стъпки директно визуализира основите, видовете и слоевете материали и изчислява важните за Вас параметри.  Продуктите им са подходящи за дома, офиса, детски градини, учебни и лечебни заведения, като ви предлагат и необходимата консултация за внедряването на избраното от вас решение. Работят с доказани специалисти, които ще ви асистират при всяка една стъпка до завършването на желаните от вас строителни и ремонтни дейности. Всички предлагани от “Севарекс” продукти разполагат с необходимите еко сертификати, които гарантират високо качество, иновативност и устойчивост.

В момента има сериозен срив в обема на търговия и услуги, а се очаква този процес да се задълбочи в следващите 18 месеца. Отделно ИИ навлиза все по-агресивно в цели отрасли и завладява отчетливо сектора с услугите. Решение като този софтуер ни позвлява да сме с поне две крачки пред конкуренцията в борбата за клиенти. Компании инвестират в софтуерни решения с ясна визия да им се решат определени специфични казуси от реалния бизнес, от което те да имат преимущество пред конкурентите си, а това става с качествен софтуерен продукт и популяризация в уеб пространството. Тези които не са го направили или не са в подобен процес, скоро може да са романтична част от миналото в бизнеса.

Има цели сектори, които са притиснати от новите технологични решения в света, спасението е в инвестиции в качествен профилиран софтуер, които е изработен спрямо точните критерии и конкурентноспособност за всяка сфера, тук готови решения за всички не са решение, а изкуствения интелект сам по себе си е конкурент, защото той споделя своята информация с всички, дори с нашите конкуренти.

Най-често необходимост от специализирани софтуерни системи се наблюдава при бизнеси, в които може да се постигне висока степен на оптимизация и автоматизация на редица основни процеси, в зависимост от спецификите на дейността. В този конкретен случай става дума за обработка на персоналната информация при морските специалисти, тяхната сертификация, валидност на документите, архив на придобития опит и бъдещо планиране на контракти. За целта сме изградили подробна база данни, структурирана спрямо спецификите на този бранш, от което се автоматизира обработката на ТРЗ, всички типове договори и анекси използвани от компанията, корабособствениците и корабните агенти. Основните проблемите, които решава този софтуер са свързани с оптимизиране на времето за обработка на документацията, както и възможността да се допуснат грешки в изчисленията на трудови възнаграждения, консумативни разходи и разходи за осигуряване. Друга съществена особеност на специализирания софтуер е това, че може по всяко време за бъде коригиран, доразвит и моделиран с допълнителни функции, които да разширят възможностите на потребителите му, а това им дава възможност да са динамични и активни на конкурентния пазар на труда.

Wollow, с доста натрупан опит в последните над 10 години, е работила по множество интересни специализирани софтуерни решения за клиенти от различни страни и континенти. Имаме изградени софтуерни проекти за медицинския сектор, образованието, финансовите услуги, хранителната индустрия, транспортния сектор, както и за управлението на човешките ресурси в различните бизнеси. Общото между всички проекти е заявеното желание от клиентите ни да оптимизират разходи и процеси, да увеличат скоростта и обема на работата си. Ако имате стабилен бизнес и искате да го развивате, употребата на автоматизирано софтуерно решение е задължителното условие за успех!

Новото предизвикателство е ИИ, колкото е полезен за много бизнеси, толкова е опасен за малките и средни компании, защото им липсва капацитет и финансов ресурс да го използват, а това е индикация за потенциални сътресения в много сектори. Специализирания софтуер, написан с определена цел, за решение на определени уникални професионални казуси ни дава пълната независимост от ИИ, предимство пред конкурентите, висока продуктивност на екипа, възможности за развитие и растеж и не на последно място оптимално ниво на планиране и контрол. 

Ако трябва да завършим с нещо философско ще е следното:

Консервативното мислене при инвестиция в софтуер от малкия и среден бизнес е далеч по-добрия избор от споделените услуги и SaaS решения, ако искаме да запазим или разширим своето пазарно присъствие.