Търговията на дребно започна да вдига оборотите си

През февруари търговията на дребно увеличава оборотите си както на месечна основа спрямо януари с 0.9%, така и на годишна с 3.2%
Търговията на дребно започна да вдига оборотите си
Източник: НСИ

През февруари търговията на дребно увеличава оборотите си както на месечна основа спрямо януари с 0.9%, така и на годишна с 3.2%, сочат данните на НСИ.

През февруари в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия – с 10.3% и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали – с 3.7%, докато при автомобилните горива и смазочните материали се наблюдава намаление с 14.0%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали ръст е отчетен при: търговията с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности – с 14.8%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 8.9%, търговията с разнообразни стоки – с 8.3%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4.9%. Значително намаление е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 10.8%.

Как луксът при полети стана достъпен за масовия потребител

Спрямо предходния месец януари също е отчетено нарастване на оборота при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съответно с 2.8 и 1.4%. Намаление с 0.7% е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съществен ръст е отчетен при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – със 7.3%. Намаление се наблюдава при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.3% .