Тема:

НСИ

1 - 5 резултата от 8 общо

Прессъобщение на Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро - Североизток

30 май 2023 | 11:00

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. - 1 703 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната.

25 май 2023 | 10:10

Най-много са дипломираните студенти по здравеопазване и технически науки и професии

27 апр. 2023 | 12:00

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - февруари 2023 г. и е на стойност 1 689.3 млн. лева.

11 апр. 2023 | 13:10

На годишна база растежът при търговията на дребно нараства през февруари с 4,3% след повишение с 5,6% през януари.

10 апр. 2023 | 10:05