Списък на всички общозастрахователни компании в страната

  • УНИКА България е представена от компаниите ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, част от УНИКА Груп – международна компания с над двувековни традиции и опит в застраховането.

    21 март 2023 | 10:00