Проблем с издаване на полици и събиране на вноски по застраховка "Гражданска отговорност"

Позиция на ДЗИ 02.07.2024
Проблем с издаване на полици и събиране на вноски по застраховка "Гражданска отговорност"
Източник: Гаранционен Фонд

През уикенда се проведе планирана профилактика на основната система на ЕИСОУКР (Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска свързва информационните системи на КАТ-МВР и застрахователите, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.Това позволява всяка сключена застраховка  да се отчита в реално време в Информационния център към Гаранционния фонд (ГФ), а контролът се извършва по електронен път.), която беше свързана и с надграждане и разширяване на основните машини. Системата беше недостъпна от 08:00ч. на  29.06.2024 г. (събота) до 08:00ч. на 30.06.2024 г, като през това време не можаха да се издават нови полици, нито да се събират вноски по застраховка "Гражданска отговорност".

За съжаление след въпросното надграждане, не само системата не беше възстановена, а и продължава и в момента да не могат да се издават полици и да се събират вноски. От вчера в сайта на Гаранционен фонд, стои съобщение за възникналия проблем:

Проблем с ЕИСОУКР - 01 Юли 2024

След извършената планирана профилактика  и upgrade на ЕИСОУКР, се появиха проблеми свързани с времето за обработка и натрупване на заявки от застрахователните компании. Работи се по отстраняването на проблема.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство.

Ето и позицията на една от компанните на пазара на "Гражданска отговорност", ДЗИ ОЗ ЕАД:

От вчера 01.07.2024г. има проблеми с получаваните услуги от ЕИСОУКР на „ГАРАНЦИОНЕН ФОНД“. Тези проблеми засягат работата на всички застрахователи и посредници на пазара на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Към момента не могат да се: 

  • сключват застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и не могат да се инкасират суми по разсрочени вноски на застрахователната премия.
  • В ЕИСОУКР са налични застрахователни полици, които в информационната система на ДЗИ не са конвертирани в полици поради гореописаните проблеми. Клиентът не е получил своята полица и съответно не е заплатил премията или първата вноска от нея.

ДЗИ ще предприеме следните действия: 

  • анулиране на всички подобни полици в ЕИСОУКР, за да може клиентите да сключат своята застраховка и получат застрахователна полица при отстраняване на проблемите.
  • временно ще се спре автоматичната процедура за прекратяване на полиците, които са с неплатена поредна вноска по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

* При отстраняване на проблемите и възстановяване на услугите от ЕИСОУКР ще бъдете своевременно уведомени