Застрахователна компания „Лев Инс“ АД е лидер на застрахователния пазар в България за изминалата 2022-ра година.

Застрахователното дружество държи най-големия дял от 14,34% на база премиен приход по дейност в България
Застрахователна компания „Лев Инс“ АД е лидер на застрахователния пазар в България за изминалата 2022-ра година.
Източник: ЗК Лев Инс

Застрахователна компания „Лев Инс“ АД е лидер на застрахователния пазар в България за изминалата 2022-ра година. 

Това сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор за дейността по общо застраховане към края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Застрахователното дружество държи най-големия дял от 14,34% на база премиен приход по дейност в България, където автомобилното застраховане е с най-голям сегмент от 65.8%.

Зaдължитeлнaтa пoлицa "Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт" зa aвтoмoбилиcтитe e генерирала пpeмиeн пpиxoд oт нaд 1.1 млpд. лeвa. С най-голямо доверие от потребителите по традиция се ползва ЗK "Лeв Инc"АД, ĸoятo доминира на пазара с пpeмии зa нaд 250 млн. лв. или близo eднa чeтвъpт oт пазара за изминалата година. 

Застрахователна компания „Лев Инс“ АД се отличава с добър финансов портфейл в още няколко направления в сектора. Компанията е сред най-предпочитаните от клиентите в областта на доброволните застраховки като: „Пожар и природни бедствия“, в това число и индустриален пожар, „Други щети на имущество“, в това число застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“, както и полица „Гаранции“. 

Отчетохме рекорден ръст от 30% на брутния премиен приход за 2022 г. Този резултат за пореден път утвърди „Лев Инс” като пазарен лидер, но вече отчитаме и ефектите от стратегията за диверсифициране на портфейла ни и излизането на външните пазари в Европа. Основната посока на развитие в средносрочен план е свързана със застраховките, покриващи индивидуалните потребности на клиентите, както и генерирането на нови решения за физическата и дигиталната сигурност. Забелязва се плавна тенденция към повишаване на застрахователната култура на българина

, коментира изпълнителният директор на компанията Павел Димитров.