Тема:

ЗК „УНИКА Живот“ АД

1 - 5 резултата от 5 общо

Обновени условия от 02.05.23 за малки и средни предприятия

03 май 2023 | 14:30

От 29.03.2023 Уника Живот подарява 300 безплатни онлайн медицински консултации

28 март 2023 | 16:30

Бихме искали да Ви информираме, че на седмата дата 22.03.2023 г. е извършена оценка по продукт „УНИКА Инвестиция“.

24 март 2023 | 09:00

УНИКА България е представена от компаниите ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, част от УНИКА Груп – международна компания с над двувековни традиции и опит в застраховането.

21 март 2023 | 10:30

УНИКА България е представена от компаниите ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, част от УНИКА Груп – международна компания с над двувековни традиции и опит в застраховането.

21 март 2023 | 10:00