Тема:

ЗК „УНИКА“ АД

1 - 2 резултата от 2 общо

Бихме искали да Ви информираме, че на седмата дата 22.03.2023 г. е извършена оценка по продукт „УНИКА Инвестиция“.

24 март 2023 | 09:00

УНИКА България е представена от компаниите ЗК „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД, част от УНИКА Груп – международна компания с над двувековни традиции и опит в застраховането.

21 март 2023 | 10:00